Brieven

Mondkapjesaffaire

Kwestie mondkapjesdeal vergelijkbaar met paspoortaffaire

Brieven

In de discussie over de mondkapjesaffaire is opgemerkt dat politiek gezien de huidige minister van VWS – Conny Helder – verantwoordelijk is. Minister Hugo de Jonge hoeft voorlopig geen verantwoording af te leggen over zijn rol als minister van VWS in die affaire. Hij blijft voorlopig in de luwte.

Dat roept de suggestie op dat oud-minister De Jonge van VWS – thans minister van Volkshuisvesting – politiek niet kan worden aangesproken op zijn rol als minister van VWS in de mondkapjesaffaire.

In 1986 speelde de paspoortaffaire. De toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Wim van Eekelen en zijn opvolger René van der Linden waren destijds politiek verantwoordelijk voor de aanbesteding van nieuwe paspoorten. De leverancier kon niet aan zijn verplichtingen voldoen. De geleverde paspoorten waren niet fraudebestendig. Van Eekelen promoveerde tot minister van Defensie. Van Eekelen en Van der Linde moesten zich tijdens de parlementaire enquête verantwoorden en traden alsnog af vanwege hun aandeel in de paspoortaffaire. De rol van de opvolgend minister van Buitenlandse Zaken – Van den Broek – kwam zelfs ter discussie en een kabinetscrisis dreigde. Met de afwikkeling van de mondkapjesaffaire zal de rol van oud-minister De Jonge net zo indringend aan de orde komen,

Voorschoten