SER: geef werknemers meer zeggenschap over thuiswerken

Hybride werken De SER adviseert een aanpassing van de Wet flexibel werken. In het vervolg zouden werkgevers een thuiswerkverzoek van een werknemer moeten kunnen toetsen.
De SER adviseert werknemers meer zeggenschap te geven over thuiswerken.
De SER adviseert werknemers meer zeggenschap te geven over thuiswerken. Foto Roos Koole/ANP

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over de mogelijkheid om op afstand te werken. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), dat vrijdag wordt aangeboden aan het kabinet. Als het aan de SER ligt, worden aan de huidige Wet flexibel werken voorwaarden toegevoegd waaraan werkgevers een thuiswerkverzoek kunnen toetsen. Zo kan worden ingespeeld op de opmars van ‘hybride werken’, die sinds de coronapandemie is ingezet.

Het kabinet had de SER vorig jaar om advies gevraagd over de toekomst van hybride werken in de periode na de coronacrisis. De SER adviseert nu dat werkgevers en werknemers samen overleggen over de werklocatie, op een manier „die past binnen het bedrijf”. Ook kunnen hierover collectieve afspraken worden gemaakt met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of via de CAO. Door een wijziging van de Wet flexibel werken zouden werkgevers hun reactie op het verzoek van een werknemer moeten staven aan de criteria ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Dit moet zorgen voor meer zeggenschap bij werknemers en biedt werkgevers ruimte voor maatwerk binnen de organisatie, aldus de SER: „een kloof tussen mensen die wel en niet hybride kunnen werken in bedrijven moet absoluut worden voorkomen”.

Zeggenschap

Zowel vakbond FNV als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een reactie positief te zijn over het SER-advies. Uit eigen onderzoek van de FNV onder haar leden bleek dat 9 van de 10 werknemers meer inspraak wil over de werkplek. „Het advies laat zien dat je werknemers meer zeggenschap kunt geven zonder van werkgevers het onmogelijke te vragen”, stelt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. De werkgeversorganisaties juichen het onderlinge overleg over de arbeidsplaats toe en benadrukken dat er geen algeheel wettelijk recht op thuiswerken komt.

Met het toegenomen hybride werken is volgens de SER ook meer aandacht voor de preventie van fysieke en mentale klachten noodzakelijk. Ook is voor onder meer grenswerkers extra aandacht nodig. Een tijdelijke fiscale regeling met België en Duitsland voor mensen die van afstand in Nederland werken, loopt eind juni af. Verder roept de SER het kabinet op om de (digitale) infrastructuur, vaardigheden en cybersecurity te verbeteren, die nodig zijn om veiliger op afstand te kunnen werken.