Brieven

Verzorgingsstaat

Armenwet niet liberaal

Brieven

Minister G.C.J. van Reenen was, anders dan Wilma Warmerdam in haar brief (21/2) schrijft, geen liberaal. Hij was minister in het kabinet dat het kabinet-Thorbecke opvolgde. De Armenwet maakte kerkelijke liefdadigheid leidend en gemeentelijke steun aanvullend en was zeker niet liberaal. Minister C. Fock wijzigde de Armenwet: steun moest worden verleend door de gemeente waarin iemand woonde en niet langer door die waarin iemand was geboren. De wijziging in 1912 door het christelijke kabinet-Heemskerk handhaafde het liefdadigheidsprincipe. Troelstra en Domela Nieuwenhuis hadden daar niks mee te maken. Er is net zo’n sterk relatie tussen de liberalen en de Armenwet als tussen de kat van Frits Abrahams en corona.

Delft