Brieven

Klimaat

Defensie vervuilt ook

Brieven

Voor generaal Tom Middendorp is de klimaatcrisis een kwestie van aanpassen (‘De verdeling van water wordt een chantagemiddel’, 18/2). De forse emissies van de krijgsmacht zelf blijven in het interview onbesproken. Toch heeft Defensie net als de andere ministeries een klimaatopdracht. In 2030 moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met ten minste 20 procent zijn gereduceerd ten opzichte van 2010, en in 2050 met ten minste 70 procent. Met alleen technologie is dit volstrekt onhaalbaar. Ondanks wat de luchtvaartindustrie ons voorspiegelt is emissievrij vliegen nog ver weg. Voor de uitstoot van gevechtsvliegtuigen als de F-35 zijn in de voorzienbare toekomst geen alternatieve technieken. Ook de ambitie om tien hulpvaartuigen van de marine te vervangen door (gedeeltelijk) emissievrije schepen stuit op technische beperkingen. Vaartuigen met lagere CO2-uitstoot zullen niet alleen duurder maar ook groter en zwaarder zijn, ten koste van operationele mogelijkheden. Defensie heeft geen idee hoe ze dit probleem moet gaan oplossen. In de Defensievisie 2035, de langetermijnvisie van de krijgsmacht, wordt wel gewezen op het risico van meer conflicten en migratie door extreem weer „juist in de regio rondom Europa”. Maar er ontbreekt een visie op het verminderen van militaire uitstoot, op de consequenties voor operaties en materieelbeleid, en hoe daarin een afweging gemaakt moet worden.

Amsterdam