Politiemedewerker geschorst na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Politie Agenten die solliciteerden naar infiltratiewerk zeggen slachtoffer te zijn van onzedelijk gedrag van de werver. Hij zou om seksuele gunsten hebben gevraagd in ruil voor een positieve beoordeling.

Een politiemedewerker die agenten voor infiltratiewerk wierf, is geschorst vanwege onzedelijk gedrag. Foto Robert van't Hoenderdaal
Een politiemedewerker die agenten voor infiltratiewerk wierf, is geschorst vanwege onzedelijk gedrag.

Foto Robert van't Hoenderdaal

De functionaris die bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie belast is met de werving en selectie van undercover-agenten voor infiltratie-operaties, is dinsdag met onmiddellijke ingang buiten functie gesteld. Dat gebeurt wegens vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het misbruik maken van zijn positie.

De recruiter, die al langdurig in dienst is van de politie, zou volgens verscheidene meldingen sollicitanten om seksuele gunsten hebben gevraagd in ruil voor een positieve beoordeling. Er zijn ook meldingen gedaan over handtastelijkheden. Het is onduidelijk of ook agenten zijn aangenomen voor infiltratiewerk nadat ze zijn ingegaan op onzedelijke voorstellen.

Wegens het vermoeden van plichtsverzuim is de functionaris geschorst. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak. De medewerker is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd en mag gedurende de tijd van het onderzoek geen werkzaamheden verrichten namens de politie, aldus een woordvoerder. „In het belang van de melders en de betrokken collega is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over wat er is gebeurd.”

Zoveelste incident

Het is het zoveelste incident bij de Landelijke Eenheid. De afgelopen twee jaar hebben drie agenten zelfmoord gepleegd, een van hen werkte als undercover agent. Vorige week vrijdag heeft de rijksrecherche een 47-jarige hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Hij wordt ook verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim en ambtelijke corruptie.

Lees ook: Pasjes, pesten en problemen bij de blauwe familie

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan „zeer vertrouwelijke informatie” te hebben gelekt naar een criminele organisatie. Hij is in mei 2021 al buiten functie gesteld. De hoge politiefunctionaris was werkzaam voor de dienst specialistische operaties en was belast met beheer en inzet van speciale technische apparatuur op de afdeling interceptie & sensing. Het gaat om een maximale vertrouwensfunctie. De agent had kennis van infiltratieoperaties.

Nieuwe politiechef

Per 1 februari is Oscar Dros aangesteld als nieuwe politiechef van de Landelijke Eenheid. Hij heeft naar eigen zeggen de taak de Landelijke Eenheid „toekomstbestendig” te maken. Over de buitenfunctiestelling van de politiemedewerker zoals dat dinsdag gebeurde, zegt Dros dat dit „in de eerste plaats natuurlijk pijnlijk is voor de collega’s die hiermee te maken hebben gehad. Ik waardeer hun moed om hiermee naar voren te stappen. We nemen de meldingen uiterst serieus, onderzoeken ze zorgvuldig en nemen passende maatregelen. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen niet voortijdig conclusies trekken.”

In een intern bericht aan collega’s doet Dros de oproep aan agenten „die slachtoffer of getuige zijn geweest van ongewenst, ongepast en grensoverschrijdend gedrag, om zich te melden – hoe moeilijk het ook is”. De politiebaas zegt „veel waarde te hechten aan een veilig werkklimaat voor iedereen. Willen we de veiligheid binnen onze eenheid vergroten, dan is dit een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt dat we ons uitspreken over het gewenste gedrag en dat bespreken, er afspraken over maken en elkaar daarop aanspreken.”

Binnen de Nationale Politie zeggen agenten „een domino-effect” te verwachten. Dat er op korte termijn meer gevallen van ongewenst gedrag binnen het korps aan het licht zullen komen, wordt zeker niet uitgesloten. Dinsdag maakte politievakbond ACP bekend dat Gerrit van de Kamp, voorzitter van de bond sinds 2004, op non-actief is gezet vanwege „enkele meldingen” van grensoverschrijdend gedrag.