EC: wettelijk ingrijpen bij dreigend chiptekort

Levering Eurocommissaris Thierry Breton put inspiratie uit Amerikaanse defensiewet om meer leveringszekerheid bij chips te garanderen.

Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton.
Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton. Foto JOHN THYS/AFP

Europa moet in crisissituaties bij fabrieken op eigen grondgebied de productie en levering van microchips af kunnen dwingen. Dat zegt Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) in gesprek met enkele Europese kranten, waaronder NRC.

Binnen enkele weken wil Breton met de zogeheten ‘European Chips Act’ een ambitieuze strategie presenteren die de Europese chipproductie moet stimuleren en de EU onafhankelijker moet maken van producenten elders.

Lees ook: Wat is het geheim van ASML? NRC keek achter de schermen mee bij het Nederlandse hightech-wonder

Volgens de Fransman kan Europa inspiratie putten uit de Amerikaanse ‘Defence Production Act’ (DPA) om bij grote verstoringen in de aanleverroutes snel in te kunnen grijpen. Met die wet, die stamt uit de periode van de Korea-oorlog, kan de Amerikaanse president bedrijven dwingen alleen of vooral voor eigen land te produceren. Zowel de huidige president Joe Biden als zijn voorganger Donald Trump beriepen zich de afgelopen jaren op de wet om onder meer de uitvoer van vaccins, vaccin-ingrediënten en beademingsapparatuur te verhinderen.

Breton verwijst ook naar de Europese opstartproblemen met vaccins, als les voor de EU om zich beter te wapenen tegen haperingen in de leveringsketens van cruciale goederen. „We zijn van plan grote sommen publiek geld in de chipsindustrie te steken. Bedrijven begrijpen heel goed dat we dan ook onder bepaalde omstandigheden leveringszekerheid moeten kunnen afdwingen.” Hoewel nieuwe Europese wetgeving volgens Breton „niet zo strikt” zal worden als de DPA, is het volgens hem wel een goed voorbeeld voor Europa om zich op te oriënteren. „We moeten onze interne markt toerusten voor de nieuwe realiteit van de ‘geopolitiek van toeleveringsketens’.”

Lees ook: Extra steun voor Nederlandse chipsector

Op 8 februari wil de Europese Commissie de ‘Chips Act’ presenteren, waarin ook meer duidelijk moet worden over de financiering van de plannen. Daartoe worden onder meer de regels voor staatssteun aangepast, om overheden ruimere mogelijkheden te geven de chipsindustrie te ondersteunen.

Over precieze bedragen wil Breton nog niets kwijt, wel benadrukt hij dat de begroting ‘evenredig’ zal zijn aan die van de Amerikaanse overheid. Die trok onlangs 50 miljard dollar uit voor de zogeheten ‘Chips for America Act’. De eerste resultaten daarvan zijn al meteen zichtbaar: chipfabrikant Intel kondigde vorige week de bouw van twee fabrieken aan in de staat Ohio. Intel wil het de komende tien jaar uitbouwen tot 's werelds grootste chipfabriek.