Amsterdam schort inhuur adviseur Halsema op, vergoeding dreigt norm te overschrijden

750-jarig jubileum Amsterdam Adviseur Lennart Booij kreeg van de gemeente Amsterdam 10.000 euro per maand (exclusief BTW) voor twintig uur werk per week. Hij moet vertrekken omdat zijn bezoldiging anders de Europese regels overschrijdt.

Lennart Booij, kwartiermaker van het 750-jarig jubileum van Amsterdam, dat in 2025 gevierd wordt.
Lennart Booij, kwartiermaker van het 750-jarig jubileum van Amsterdam, dat in 2025 gevierd wordt. Foto Olivier Middendorp

De gemeente Amsterdam schort per 1 februari de samenwerking op met de programmadirecteur van het 750-jarig jubileum van de stad, Lennart Booij. Als Booij na deze datum nog zou worden ingehuurd, zou volgens burgemeester Halsema zijn bezoldiging de Europese aanbestedingsgrens van 215.000 euro overschrijden. „Het is evident dat eerder gestart had moeten worden met het proces van aanbesteding”, schrijft Halsema vrijdagavond in een brief aan de gemeenteraad.

Het „gebrek” in de aanbesteding kwam aan het licht door vragen van journalisten naar aanleiding van een publicatie in Propria Cures. Het studentenweekblad vroeg documenten op via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waaruit blijkt dat Booij in 2020 en 2021 in totaal 190.000 euro (exclusief BTW) bij de gemeente declareerde voor zijn werkzaamheden als programmadirecteur van ‘Amsterdam 750’, dat in 2025 gevierd wordt.

Halsema betreurt het opschorten van de samenwerking met Booij, over wiens „inzet” volgens haar „grote tevredenheid” heerst. De gemeente start per direct een nieuwe aanbesteding. De fout schrijft ze toe aan het ontbreken van een „waarschuwingssysteem” in de gemeentelijke organisatie. Booij zelf wil geen vragen beantwoorden over de ontstane situatie. „Ik vind mezelf daar niet toe geëigend, ik heb dit probleem niet veroorzaakt.”

Bijzondere opdracht

Booij wordt sinds februari 2020 extern ingehuurd door de gemeente Amsterdam, zo blijkt uit de Wob-stukken. Zijn honorarium bedraagt 10.000 euro per maand (exclusief BTW) voor twintig uur werk per week. Het contract werd onderhands aan Booij gegund, hoewel de gemeente Amsterdam externe inhuur boven de 50.000 euro volgens de eigen regels openbaar moet aanbesteden. Van de eigen regels mag in sommige gevallen worden afgeweken, in tegenstelling tot de Europese regels.

Volgens gemeentesecretaris Peter Teesink was de afwijking van het eigen beleid in dit geval gerechtvaardigd, omdat het opzetten van de festiviteiten voor Amsterdam 750 „een zeer bijzondere opdracht” is, die „naast inhoud en kennis ook een goed netwerk in Amsterdam” vereist. „Deze kennis en competentie is schaars”, aldus Teesink in zijn verzoek.

Het contract met Booij gold aanvankelijk tot oktober 2020 en werd daarna stilzwijgend verlengd, schrijft Halsema, „om de beslissing over de verdere inhuur van Booij over te laten aan een nieuw college.”

In het contract, dat volgens Halsema „per abuis” niet bij de Wob-documenten van Propria Cures zat, stond echter dat Booij maximaal 24 maanden kon worden ingehuurd. Het nieuwe Amsterdamse college treedt pas dit voorjaar aan, na de raadsverkiezingen in maart.

In antwoord op vragen van Propria Cures, in het bezit van NRC, zei de gemeente eerder dat Booij „is gevraagd om tot en met 27 oktober 2025 betrokken te zijn bij Amsterdam750, als extern programmadirecteur.” Dat was een „fout”, laat een woordvoerder nu weten. „Te snel willen antwoorden en geen dubbelcheck gedaan.”

Vertrouwelingen

Lennart Booij, medeoprichter van campagnebureau BKB, werkt als zelfstandig adviseur, dagvoorzitter en kunsthandelaar en is kroonlid van de Raad van Cultuur. Hij is een goede bekende van Halsema: in 2018 behoorde hij tot het groepje vertrouwelingen dat haar in het geheim trainde voor haar sollicitatie tot burgemeester. Tot het team behoorden ook oud-D66-senator Alexander Rinnooy Kan en de inmiddels overleden campagnegoeroe Erik van Bruggen.

Het Amsterdamse stadsbestuur lag eerder onder vuur vanwege externe inhuur: in 2020 bleek dat de gemeente ruim een vijfde van het salarisbudget uitgaf aan externe adviseurs en interimmers – twee keer zoveel als de gemeente ambieert. Ook was er veel kritiek op de riante vertrekregeling van oud-gemeentesecreatris Arjan van Gils.