Doorbraakinfectie ná vaccinatie geeft super-immuniteit

Coronavirus Een troost voor pechvogels die na vaccinatie en booster toch besmet raken met het coronavirus: hun antistoffen zijn tot wel tien keer krachtiger dan die van niet-geïnfecteerden.

Vers gevaccineerden zitten in de wachtruimte na het ontvangen van de boosterprik, in een priklocatie op Schiphol.
Vers gevaccineerden zitten in de wachtruimte na het ontvangen van de boosterprik, in een priklocatie op Schiphol. Foto Remko de Waal

Mensen die na een volledige vaccinatie tegen corona alsnog besmet raken (een „doorbraakinfectie”) verkrijgen zogenoemde super-immuniteit. De sterkte van de afweer door antistoffen is na de doorbraakinfectie wel tien keer hoger dan alleen met vaccinatie. Daarmee zit de afweer van deze mensen op hetzelfde niveau van mensen die eerst een infectie kregen en zich daarna volledig lieten vaccineren. Om zo’n sterke „hybride” afweer te verwerven doet de volgorde van besmetting of vaccinatie er niet echt toe, concluderen Amerikaanse onderzoekers dinsdag in Science Immunology.

Dat is troostrijk nieuws voor de pechvogels die nu ondanks hun volledige vaccinatie (en booster) toch nog een besmetting oplopen. Die kans is recent veel groter geworden doordat Omikron veel makkelijker ontsnapt aan eerder opgebouwde afweer. Hoewel het onderzoek is uitgevoerd in een periode voordat de nu dominante Omikron-variant opkwam, verwachten de onderzoekers van de Oregon Health & Science University (OHSU) dat de uitkomst ook voor Omikron-infecties hetzelfde zal zijn. Wie eerder gevaccineerd was en daarna toch nog de pech had besmet te raken, komt per saldo sterker uit de strijd.

104 deelnemers

De 104 deelnemers aan het onderzoek zijn allemaal gevaccineerd (96 met Pfizer, 6 met Moderna en 2 met Janssen) en als medewerker verbonden aan de OHSU. Ze werden voor de analyse onderverdeeld in drie groepen: 42 die waren gevaccineerd zonder infectie, 31 die werden gevaccineerd na een infectie en 31 die doorbraakinfecties hadden. De onderzoekers keken vervolgens in het laboratorium hoe goed het bloedserum met daarin de antistoffen verschillende virusvarianten konden neutraliseren.

Gevaccineerden met een infectie vooraf of achteraf hadden ten eerste een veel hogere concentratie antistoffen tegen SARS-CoV-2 in hun bloed, respectievelijk 3,6 en 2,5 keer zo hoog als die van niet-geïnfecteerde gevaccineerden. Behalve dat, waren hun antistoffen ook nog eens krachtiger in het neutraliseren van het virus (tot wel tien keer krachtiger) zo bleek in laboratoriumproeven met verschillende varianten van het coronavirus. Dat gold het sterkst voor de bètavariant en de alfavariant, maar toch ook nog behoorlijk sterk voor de deltavariant. De reactie na een doorbraakinfectie tegen delta is volgens de onderzoekers in sterkte vergelijkbaar met het effect van een booster acht maanden na de laatste vaccinatie.

Heel opmerkelijk was dat de gebruikelijke trend van een afnemende immuunrespons bij een toenemende leeftijd niet te zien was bij mensen die zowel een vaccinatie hadden gehad als een infectie hadden doorgemaakt.

Dichter bij einde pandemie

Alles bij elkaar suggereren de nieuwe bevindingen volgens de onderzoekers dat elke nieuwe doorbraakinfectie de pandemie mogelijk dichter bij het einde brengt.

De Amerikaanse onderzoekers hebben het effect van herinfecties zonder vaccinatie niet onderzocht. In de VS is de groep niet-gevaccineerden nog altijd omvangrijk. Met de grote verspreiding van de zeer besmettelijke Omikron-variant zullen veel niet-gevaccineerde mensen die eerder besmet waren, uiteindelijk opnieuw met het virus worden geconfronteerd. In plaats van dat moment af te wachten, kunnen ze zich maar beter alsnog laten vaccineren om een robuuste afweer op te bouwen.