Opinie

Hoe je straffeloos mensenrechten schendt

Kiza Magendane

Welkom bij de introductiecursus ‘straffeloos schenden van mensenrechten aan de rand van de gemeenschappelijke Europese buitengrenzen’. De cursus helpt u alle migranten, inclusief vluchtelingen, te criminaliseren om het feit dat zij het Europese vasteland trachten te bereiken. Tevens krijgt u een serieus stappenplan. Hoe u eerst subtiel alle internationale verdragen (zoals het Vluchtelingenverdrag) opzij kunt schuiven, om daarna schaamteloos over te gaan tot pushbacks. Opdat onze manier van leven hier in Europa niet ondermijnd wordt door externe elementen.

Begin met een historische reflectie, en besef dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en het Vluchtelingenverdrag (1951) geratificeerd werden in een tijd waarin sommige bewoners van planeet aarde nog niet als ‘mens’ werden erkend. Kolonisatie, Jim Crow, apartheid waren nog een realiteit. Het was pas in 1967, met het Protocol van New York, mogelijk geworden voor een bredere doelgroep van de wereldbevolking om zich op het Vluchtelingenverdrag te beroepen.

Heel leuk en aardig dat al die Verweggistannen en ngo’s die hen ondersteunen met internationale verdragen in de hand zich beroepen op een menswaardige opvang in Europa, vergeet niet dat deze verdragen vanaf het begin een exclusief karakter hadden. Nu het vooral niet-Europeanen zijn die gebruik en misbruik willen maken van het internationaal recht zich in Europa te vestigen, is het een goede zaak zich ten zeerste af te vragen of het Vluchtelingenverdrag en andere internationale conventies (zoals het VN-Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten ) over hun houdbaarheidsdatum zijn.

Luister daarom naar ridders van de Europese beschaving als N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in 2015 tijdens het openingscollege politicologie aan de UGent stelde dat het internationale recht zich moet aanpassen aan „een veranderende sociale consensus”. „Het internationaal recht is een keurslijf dat ons belet om de dingen te doen die ik logisch vind”, stelde de heldhaftige burgemeester van Antwerpen. Luister ook naar geestverwanten van De Wever, zoals de VVD en het CDA. Beide partijen vinden dat het VN-Vluchtelingenverdrag ofwel moet worden aangepast, ofwel afgeschaft.

Denk overigens niet dat het vooral rechtse en conservatieve partijen zijn die de facto het Vluchtelingenverdrag aan de kant (willen) schuiven. Het was een linkse politicus, Diederik Samsom, die met trots vertelde hoe hij erin slaagde met de Turkije-deal het aantal vluchtelingen dat naar EU kwam laag te houden. In het vorig jaar uitgelekte verkenningsmemo van Jorritsma en Ollongren bleek dat GroenLinks-leider Jesse Klaver bereid was migratiedeals niet als breekpunt te zien tijdens de formatieonderhandelingen.

Wees daadkrachtig. Maak daarom migratiedeals (zoals met Turkije en Libië) waarbij migranten het recht wordt ontnomen überhaupt het Europese vasteland te bereiken. Maar durf ook een stap verder te denken, door pushbacks te normaliseren. Hierdoor kunt u schaamteloos migranten die de EU trachten te bereiken agressief verjagen zonder ze de kans te geven asiel aan te vragen. Zet alle mogelijke middelen in, inclusief het schieten op en het martelen van migranten.

Luister vooral niet naar die gestoorde juristen, die met hun hoofd vooral in wetboeken zitten, waardoor ze de politieke realiteit uit het oog verliezen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde al in 2012 dat pushbacks op zee niet mogen omdat ze de zogenaamde bootvluchtelingen de kans ontnamen asiel aan te vragen. Wees inventief, dan kun je zonder consequenties dit soort jurisprudentie opzij schuiven. Daarom is het een goede zaak dat de EU erin slaagde vorig jaar 12.000 pushbacks door te zetten, en het jaar daarvoor 40.000 asielzoekers illegaal te weren bij hun poging het vasteland te bereiken. Het nieuwe rapport van Adviesraad Migratie (ACVZ) waarschuwt weliswaar dat Nederland een juridisch risico loopt door dit soort praktijken te steunen, maar voordat Nederland daadwerkelijk op de vingers getikt wordt zijn we tienduizenden pushbacks verder.

Als laatste, maar niet triviaal, benut de kracht van onverschilligheid. Want zoals James Baldwin schrijft in The Fire Next Time: „Velen van hen [witte Amerikanen] weten wel degelijk beter, maar mensen vinden het, zoals je zult merken, nu eenmaal moeilijk om te handelen naar wat ze weten. Want handelen is je engageren. En engageren is gevaarlijk.” Vervang ‘witte Amerikaan’ met ‘Europeanen’. Kortom, demoniseer migranten, beschouw ze als een existentiële bedreiging voor het voortbestaan van Europa, en doe er alles aan eenieder die voor hun rechten opkomt te criminaliseren. En weet gerust dat je ermee weg kunt komen.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.