Volt en JA21 ‘constructief’ richting kabinet, ondanks kritiek

Belangrijk in het debat over de regeringsverklaring is de vraag hoe constructief de oppositie zich gaat opstellen, temeer ook omdat het kabinet Rutte IV alleen in de Tweede Kamer een meerderheid heeft, en niet in de Eerste Kamer. In de loop van de avond geven verschillende kleinere partijen aan dat ze openstaan voor samenwerking.

Joost Eerdmans (JA21) geeft het kabinet „het voordeel van de twijfel: laat het maar zien”. Laurens Dassen (Volt) heeft het over „samen veel bereiken”. Ook SGP-leider Kees van der Staaij stelt zich niet a priori afwijzend op, al maakt zijn partij zich wel zorgen over de medisch-ethische dossiers in dit kabinet. Ook Farid Azarkan (Denk) typeert zijn partij als „lid van de constructieve oppositie”.

Dassen benadrukt in zijn bijdrage de „gigantische uitdagingen” waar Nederland voor staat, bijvoorbeeld op klimaatgebied, en pleit voor „constructieve samenwerking”. Bezig zijn „met rivaliteiten, met ruzie maken, met de korte termijn” is volgens hem onwenselijk. Hij verwijst naar „waardige en vaardige politici” als Bart Snels (GroenLinks) en Wouter Koolmees (D66) die de politiek recentelijk teleurgesteld de rug toe hebben gekeerd.

„We moeten weer politiek durven bedrijven, sturing durven geven, mensen mee durven nemen”, zegt Dassen. „De inspanning om tot een oplossing te komen moet net zo groot zijn als de uitdagingen.” Dassen wenst Rutte tot slot „veel heldere antwoorden en een goed geheugen” toe.

Eerdmans zegt dat het aanstellen van speciale ministers en staatssecretarissen voor concrete problemen zoals wonen en de problemen met het Groningse gas op „instemming” kan rekenen van JA21. Maar dat er geen minister van Immigratie is vindt Eerdmans dan weer jammer. Hij heeft ook nog een tip voor het kabinet: „Gun de oppositie dingen. Geef echte ruimte voor goede voorstellen.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: CDA sluit verhoging AOW niet uit