Tuchtklacht tegen landsadvocaat Pels Rijcken

Tuchtrecht Landsadvocaat Reimer Veldhuis en zijn kantoor Pels Rijcken worden beticht van het bewust verkeerd voorlichten van de rechter en schending van het verschoningsrecht.

Het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag.
Het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag. Foto Kim van Dam/ANP/Hollandse Hoogte

Tegen landsadvocaat Reimer Veldhuis, zijn advocatenkantoor Pels Rijcken en een prominente partner zijn tuchtklachten ingediend wegens het bewust verkeerd voorlichten van de rechter en schenden van het verschoningsrecht. Dat bevestigt Pels Rijcken in een schriftelijke verklaring.

De klachten zijn afkomstig van advocaat Daan Doorenbos van het prominente Zuidas-kantoor Stibbe. Hij is tevens hoogleraar ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De tuchtklachten komen voort uit een slepende strafzaak van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants, waarbij in 2015 een inval plaatsvond. Advocatenkantoor Stibbe staat de van fraude verdachte vermogensbeheerder bij. Pels Rijcken is sinds 2016 bij de zaak betrokken als juridisch adviseur en advocaat van het OM.

Het OM en Stibbe zijn al jaren verwikkeld in een barrage aan strafrechtelijke en civiele procedures vanwege de gang van zaken in het opsporingsonderzoek. Volgens Stibbe hebben OM en opsporingsdienst FIOD moedwillig het verschoningsrecht van de advocaten geschonden door tijdens het strafonderzoek te putten uit vertrouwelijke e-mails tussen de advocaten en de vermogensbeheerder. Pels Rijcken zou over deze schendingen hebben geadviseerd en hebben geholpen de inbreuken op het verschoningsrecht bij de rechter te verhullen. In 2018 constateerde de rechtbank Den Bosch dat het verschoningsrecht in de zaak daadwerkelijk geschonden was.

Rechtsstaat

Het verschoningsrecht geldt als een belangrijke pijler van de rechtsstaat omdat het vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt waarborgt. In de tuchtklachten wordt gesteld dat Pels Rijcken de rechter verkeerd heeft voorgelicht en dat het kantoor ten onrechte heeft geadviseerd dat het OM het verschoningsrecht mocht schenden.

Stibbe en Pels Rijcken behoren tot de tien grootste advocatenkantoren van Nederland. Het is uitzonderlijk dat advocaten van deze vooraanstaande kantoren elkaar voor de tuchtrechter dagen. Het is zeker zo bijzonder dat de landsadvocaat door een dergelijke prominente partij tuchtrechtelijk wordt aangesproken.

Lees ook: Racisme en geschreeuw bij landsadvocaat Pels Rijcken

Pels Rijcken staat vanwege de miljoenenfraude van wijlen bestuursvoorzitter Frank Oranje en geconstateerde sociale onveiligheid op de werkvloer onder verscherpt toezicht van de Haagse deken: de toezichthouder op de advocatuur. Tegen de achtergrond van het fraudeschandaal woedt een politieke discussie over de innige band tussen Pels Rijcken en de staat, en over de toekomst van het kantoor als landsadvocaat.

In een uitgebreide schriftelijke reactie noemt Pels Rijcken de tuchtrechtelijke verwijten pertinent onjuist. Volgens het kantoor lijken die als enig doel te hebben „de beeldvorming rond Pels Rijcken negatief te beïnvloeden”.

Het kantoor noemt de tuchtklachten „ongefundeerd, nodeloos schadelijk en bovendien een advocaat onwaardig” en stelt vertrouwen in de afwikkeling van de klachten te hebben.