Opinie

In zee ermee

Marcel van Roosmalen

Maandagavond bereikte ik het voorlopige dieptepunt in onze quarantainetijd. Toen iedereen al naar bed was, heb ik mijn eentje op de bank twee afleveringen van Special Forces VIPS gekeken. Dat was me van verschillende kanten aangeraden vanwege mijn afkeer van de mediapersoonlijkheid Giel Beelen, die zo nu en dan lelijk opflakkert. Ik dacht dat ik wel zou opkikkeren van Giel Beelen die uit een helikopter in een wilde rivier werd geflikkerd, maar helaas, hij kroop ook weer aan land. Daarna werd hij inderdaad verbaal vernederd door een of andere schreeuwlelijk omdat Giel Beelen, zoals iedereen al verwachtte, inderdaad geen goede commando maar gewoon Giel Beelen is. Aan de vaak als nietsnut weggezette Dave Roelvink heb je in oorlogstijd trouwens wel een goede. Die kun je als kanonnenvlees prima voor de troepen uit sturen, misschien handig om dat even te noteren.

Giel Beelen is vooral voor de eigen troepen een probleem, alleen al door zijn aanwezigheid verlamt hij groepsprocessen. Die moet je in tijden van oplopende spanningen eigenlijk preventief interneren en je moet hem zeker geen wapen geven.

Met dit beklemmende inzicht, voor zover je hier kunt spreken van een inzicht, ging ik slapen, om de volgende dag wakker te worden met het nieuws dat het kruidenmengsel Shambala, dat door Giel Beelen op zijn spirituele platform Kukuru werd aangeprezen ‘om toegang tot je innerlijke kracht te krijgen’, door de NVWA als gevaarlijke stof is beoordeeld. In plaats van tot zelfinzicht zou het kunnen leiden tot hallucinaties, verstoord zicht en verlamming.

Giel Beelen achter een microfoon in crisistijd is dus gelijk aan Giel Beelen met een geweer in oorlogstijd. Het zal natuurlijk allemaal wel weer onbedoeld zijn, maar het resultaat is hetzelfde: hij brengt de eigen troepen in gevaar. Als het aan hem lag, vraten we nu allemaal zijn levensgevaarlijke handeltje. De man die zijn status als BN’er misbruikt om openlijk te twijfelen aan de werking van vaccins neemt niet de moeite om zijn eigen troep onder een vergrootglas te leggen en verspreidt zelf gif. En tussen de bedrijven door draait hij plaatjes bij de NPO.

Wat is dit voor krankzinnige tijd?

Waarom heb ik me in godsnaam met vriendin en kinderen opgesloten? O ja, om de samenleving te beschermen want we zouden het toch samendoen. Het voelt als een zinloze exercitie als tegelijkertijd dit soort idioten vrij spel hebben. Kunnen de deelnemers van Special Forces VIPS de volgende keer alsjeblieft in zee gegooid worden?

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.