Opinie

Aalscholver

Laatst vroeg deze krant zich af of de aalscholver te goed gedijt. Mij dunkt: hij gedijt in ieder geval voortreffelijk. In de IJhaven langs de Veemkade in Amsterdam zag ik een snoekbaars van minstens 45 cm op leven en dood met een aalscholver vechten. Hij lag dwars in diens bek – de foute richting vooralsnog. Spartelend verdween de combinatie onder water. Vijf tellen later kwam de aalscholver zegevierend boven met de snoekbaars nu verticaal in z’n bek. Hij gooide zijn nek achterover en slikte z’n prooi naar binnen. Het benam mij de adem, de vogel duidelijk niet. De vraag is nu: gedijt de snoekbaars nog in Nederland?

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl