Omikronvariant dominant in Nederland

Huisartsen zetten vanwege de opmars van de Omikronvariant boosterprikken bij Hockeyclub HDM in Den Haag.
Huisartsen zetten vanwege de opmars van de Omikronvariant boosterprikken bij Hockeyclub HDM in Den Haag. Foto Ramon van Flymen/ANP

De Omikronvariant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats, nu het bij meer dan de helft van de vastgestelde besmettingen om Omikron gaat.

Volgens het RIVM zal de snelle verspreiding van de Omikronvariant „de komende tijd tot extra besmettingen leiden, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen”. Daarbij moeten de nieuwe maatregelen die op 19 december zijn ingegaan „bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de extra druk op de zorg”.

Voorlopige cijfers uit het Verenigd Koninkrijk lijken uit te wijzen dat de Omikronvariant minder ernstige ziekte veroorzaakt dan de Deltavariant, maar vanwege de snelle verspreiding vrezen beleidsmakers toch een toename van het aantal ziekenhuisopnames.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Omikronvariant dominant in Nederland