Opinie

Basisscholen sluiten is educatieve verwaarlozing

Onderwijsblog Het sluiten van scholen strookt niet met het geringe risico op infecties voor kinderen én leerkrachten, schrijft . Terwijl deze maatregel voor blijvende schade zorgt.
Leerlingen van een basisschool met mondkapjes.
Leerlingen van een basisschool met mondkapjes. Foto Jeroen Jumelet / ANP

Sinds virologen en microbiologen na het uitbreken van de coronapandemie de samenleving als een groot laboratorium zijn gaan beschouwen, is Nederland overspoeld door een breed scala aan coronamaatregelen. Met wisselend succes. Dat een pedagogische visie ontbreekt, wreekt zich. Kinderen lopen een extreem laag risico maar betalen een bijzonder hoge prijs voor een corona-aanpak die gericht is op het beperken van risico’s in de samenleving. Dat kinderen daarbij onder een vergrootglas terechtgekomen zijn, is een van de grote raadsels in de huidige pandemische chaos. Op last van de overheid zitten kinderen op de basisschool voor de derde keer gedwongen thuis.

Deze interventie is niet gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Integendeel. Vroege data uit China lieten zien dat kinderen zelden erg ziek werden en een beperkte rol spelen in de verspreiding van SARS-CoV-2. Dit was een belangrijke reden om in Zweden kinderopvang en scholen open te houden. Met succes. Helaas bleef de brandende vraag naar de ervaringen met het open houden van scholen in Zweden uit, toen de Zweedse staatsepidemioloog Anders Tegnell onlangs in Buitenhof werd geïnterviewd. Wel deed Tegnell – gevraagd om een verklaring voor de lage cijfers in Zweden – een saillante uitspraak: „Zweedse schoolkinderen lijken beter beschermd [...] Wellicht omdat we onze scholen open gehouden hebben.”

‘Verkoudheid’

Dat open scholen zonder maatregelen bijdragen aan minder verspreiding is volgens hoogleraar Computationele biologie Francois Balloux van de University College London, gespecialiseerd in de evolutie van pathogenen, hoewel tegenintuïtief, wel te verklaren. Namelijk als kinderen gemakkelijk door volwassenen worden besmet, maar omgekeerd minder makkelijk volwassenen en andere kinderen aansteken. Inderdaad heeft grootschalig onderzoek in IJsland eind 2020 laten zien dat kinderen onder de 15 jaar ongeveer de helft minder kans hebben om besmet te raken en slechts half zo vaak als volwassenen het virus op anderen overdragen. In bijna alle gevallen waren kinderen aangestoken door volwassenen.

Lees ook deze reportage: Onrust, soms chaos – maar alles is beter dan dat leerlingen weer naar huis moeten

Ook het RIVM stelt: „Hoe jonger het kind is, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2.” Ook: „Anders dan bij influenza lijken jongere kinderen het virus minder gemakkelijk aan elkaar en aan volwassen over te dragen.” Samenvattend is volgens hoogleraar Global Health Christine Stabell Benn van de University of Southern Denmark aangetoond dat op scholen besmetting veelal plaatsvindt tussen leerkrachten en van leerkrachten op kinderen, maar zelden andersom.

De risico’s voor kinderen zijn uiterst klein. Recent concludeerden onderzoekers van het UMC Utrecht dat Covid-19 voor kinderen net zo ongevaarlijk gebleken is „als een willekeurige verkoudheid”. Ook blijkt het merendeel van de kinderen natuurlijke immuniteit te hebben verkregen na een doorgemaakte infectie – meer dan tweederde van de kinderen onder de 12 jaar had eind juni al corona gehad volgens onderzoekers van RIVM en ZonMW. Omdat het immuunsysteem van kinderen prima opgewassen is tegen Covid-19, hebben deskundigen bij herhaling gewezen op de beschermende rol van kinderen in de samenleving.

Ondertussen is kinderen de afgelopen 21 maanden veel leed aangedaan door harde inperkende maatregelen. Een overweldigende hoeveelheid onderzoek laat zien dat scholen wereldwijd geen brandhaard zijn gebleken tijdens de pandemie, en dat leraren geen hoger, zelfs lager risico lopen dan andere beroepsgroepen. In de VS is becijferd dat voor leerlingen en leraren de kans op besmetting buiten de schoolmuren 20 keer groter is dan in school. Een interessante case study is Zweden, waar scholen open zijn gebleven zonder mondkapjes en afstandsregels, zonder massaal testen van gezonde kinderen, zonder massale quarantaines.

Nalatigheid

De jeugd heeft geen enkele prioriteit in het Nederlands coronabeleid, concludeerde kinderrechtenorganisatie KidsRights die na de tweede schoolsluiting vernietigend kritiek leverde: „Nederland geeft een ‘uniek negatief voorbeeld’ als het gaat om onderwijs voor kinderen tijdens de coronapandemie door kinderen bij het sluiten van de scholen als middel te gebruiken om de ouders thuis te houden.” Ook nu is het welzijn van kinderen geen onderwerp van gesprek.

Dat het sluiten van scholen kinderen schaadt, kan elke gedragswetenschapper uitleggen. Wetenschappers verenigd in het Onderwijs-OMT luiden de noodklok: de schoolsluitingen zullen blijvend een wissel zullen trekken op de nieuwe generatie. Zo rekende hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit Ira Helsloot voor: „zo’n 50.000 kwetsbare kinderen eindigen een onderwijsniveau lager. Deze kinderen zijn veroordeeld tot vijf jaar korter leven.”

Lees ook: Leerlingen halen coronavertraging snel in – maar dat lukt niet iedereen

In de pedagogische wetenschappen geldt nalatigheid als het gaat om aandacht voor cognitief en sociaal-emotioneel welzijn als een vorm van verwaarlozing. Kinderen onderwijs ontzeggen, belangrijk om te kunnen floreren, is educatieve verwaarlozing – een term die emeritus hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling Herman Baartman ons leerde. Met alle vigerende inzichten is het voor de derde (!) keer sluiten van de basisscholen door de demissionaire regering niet te legitimeren. Herstel van het normale leven voor kinderen is een topprioriteit. Daar nog langer mee wachten is niet uit te leggen.