PvdA en GroenLinks presenteren inhoudelijk oppositieakkoord

Progressieve alliantie Tijdens de presentatie spraken partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) van een „gedeelde agenda” waarmee beide partijen oppositie willen gaan voeren.
Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) tijdens de presentatie van het oppositieakkoord van de beide Tweede Kamerfracties.
Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) tijdens de presentatie van het oppositieakkoord van de beide Tweede Kamerfracties. Foto Sem van der Wal/ANP

De Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks hebben maandag hun plannen voor een intensievere samenwerking gepresenteerd. Partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) spraken bij de presentatie van een progressief oppositieakkoord over een „alternatieve visie” waarmee beide partijen oppositie willen gaan voeren. „Wij laten ons niet uit elkaar spelen,” zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

In het oppositieakkoord presenteren beide partijen een toekomstvisie die uit vijftien doelstellingen voor 2030 bestaat. Enkele van de genoemde punten betreffen het tegengaan van klimaatverandering, de beschikbaarheid van betaalbare woningen en een „waardengedreven buitenlandpolitiek”. Beide partijen noemen de samenwerking „niet vrijblijvend” en zeggen het komende regeerakkoord aan de vijftien opgestelde thema’s te toetsen.

Afstemming collega-portefeuillehouders

Beide Kamerfracties stemmen sinds de verkiezingen van maart hun plannen al vaker met elkaar af. Ook voeren Kamerleden vaker het woord namens collega-portefeuillehouders van de andere partij. En in een poging om tijdens de kabinetsformatie sterker te staan tegenover centrumrechtse partijen, trokken partijleiders Ploumen en Klaver deze zomer op als gezamenlijke fractie. Die poging mocht niet baten, omdat VVD en CDA weigerden met twee linkse partijen te regeren. De weerstand was met name gericht tegen GroenLinks.

Er wordt al jaren nagedacht over een fusie van beide partijen, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete veranderingen. Voormalig-Kamerlid Bart Snels gaf in oktober zijn Kamerzetel op, mede uit onvrede over de nauwere samenwerking van zijn partij met de PvdA. In zijn afscheidsbrief beschreef hij de nauwere samenwerking met de sociaaldemocraten als „een vorm van kiezersbedrog”.