Grensoverschrijdend gedrag van politiestudenten ernstiger

Misdragingen Studenten zoeken vooral steeds vaker naar privé-informatie van burgers. Dat blijkt uit intern onderzoek van de politie.
Een politieagent in Amsterdam.
Een politieagent in Amsterdam. Foto Kick Smeets/Hollandse Hoogte

Politiestudenten hebben zich de afgelopen jaren steeds vaker misdragen tijdens de studie. Dat blijkt uit intern onderzoek van de politie in opdracht van de korpsleiding, waarin de verschillen in grensoverschrijdend gedrag tussen 2016 en 2020 met elkaar zijn vergeleken. Studenten zoeken vooral steeds vaker naar privé-informatie van burgers. De politie heeft ze hier onlangs op aangesproken en oefensystemen gemaakt, waardoor studenten pas later in de opleiding gegevens van echte burgers kunnen inzien.

De studenten werken onder meer met MEOS, een app waarmee agenten op straat gegevens van burgers kunnen inzien. Deze laagdrempelige toegang zorgde „in veel gevallen voor verleiding”, zeggen de onderzoekers. Volgens een woordvoerder van de politiekorpsleiding bekijken studenten uit nieuwsgierigheid vooral informatie van familieleden, vrienden, buren en BN’ers die ze niet zouden mogen opzoeken. Studenten kunnen onder meer adresgegevens en autokentekens achterhalen, maar ook hoe vaak een persoon in aanraking is geweest met politie. Volgens de woordvoerder gaat het zelden over het doorspelen van informatie naar criminele organisaties, al hebben dergelijke incidenten zich wel voorgedaan in de afgelopen jaren.

Geen relatieve toename misdragingen

Lonneke Soudant, sectorhoofd van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie, stelt dat politiestudenten onvoldoende beseffen „wat het betekent om bij de politie te gaan werken”. Gerrit den Uyl, directeur van de Politieacademie, zegt dat thema’s als integriteit en normbesef zijn „verweven met het politieonderwijs”, maar ze kunnen volgens hem anderzijds „niet alles voorkomen”.

De politie heeft inmiddels maatregelen getroffen. Studenten kunnen informatiesystemen pas later in de opleiding gebruiken. Daarnaast heeft de opleiding oefensystemen gemaakt, zodat studenten geen gebruik hoeven maken van echte data. Ook wil de politie duidelijkere gesprekken aangaan met beginnende studenten over wat het inhoudt om bij de politie te werken. Deze gesprekken zullen gaan over het opzoeken van gegevens, maar ook over drugsgebruik.

Niet alleen de ernst van de misdragingen, ook het absolute onderzochte aantal nam toe. In 2016 stelde de politie 18 onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag in, tegenover 38 in 2020. Het percentage misdragingen ten opzichte van het aantal politiestudenten is met ongeveer 1 procent echter hetzelfde gebleven. Dat komt omdat het aantal studenten in de onderzochte periode steeg van 2.300 naar 4.000.