Vermogensongelijkheid nam de afgelopen vijf jaar iets af

CBS Zes op de tien Nederlandse huishoudens heeft een koopwoning en heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de aantrekkende woningmarkt na de economische crisis.
Zes op de tien Nederlandse huishoudens heeft een koopwoning; deze groep heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van een aantrekkende woningmarkt na de economische crisis.
Zes op de tien Nederlandse huishoudens heeft een koopwoning; deze groep heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van een aantrekkende woningmarkt na de economische crisis. Foto Jeroen Jumelet/ANP

De verschillen tussen Nederlandse huishoudens op het gebied van vermogen zijn sinds 2015 ieder jaar iets afgenomen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van donderdag gepubliceerde cijfers. Een belangrijke nuance: de afgenomen ongelijkheid hangt expliciet samen met woningbezit. Zes op de tien Nederlandse huishoudens heeft een koopwoning en heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van een aantrekkende woningmarkt na de economische crisis. Als de onderzoekers woningbezit niet laten meetellen als eigen vermogen, zijn de verschillen tussen huishoudens sinds 2011 vrijwel stabiel gebleven.

Onder meer de allerrijksten zijn de afgelopen jaren relatief minder vermogend geworden. In januari 2020 hadden de 10 procent meest welgestelde huishoudens ruim 60 procent (1.830 miljard euro) van het vermogen van alle huishoudens samen in het bezit. Vijf jaar eerder was dat nog 70 procent. Hoewel de ongelijkheid iets is afgenomen, is deze nog altijd aanzienlijk. Zo hadden de minst vermogende huishoudens begin vorig jaar samen 6,1 miljard euro in handen, bijna driehonderd keer minder dan de meest vermogende huishoudens.

Toch zijn het volgens het CBS met name de minder welgestelde Nederlanders die er de afgelopen tien jaar op vooruit zijn gegaan. Tot 2020 hadden de minst vermogende huishoudens meer schulden dan bezittingen. In 2013 en 2014 bereikte het totale vermogen van deze groep zelfs een dieptepunt van -70 miljard euro. Dat beeld is onlangs gekanteld: begin vorig jaar was het vermogen van deze huishoudens voor het eerst in tien jaar weer boven de nul.

Vermogen in het buitenland

Een kanttekening bij de vermogensstatistieken van het CBS, zei hoogleraar Bas Jacobs eerder dit jaar tegen NRC, is dat onder meer in het buitenland ondergebracht vermogen en geld verstopt in familiestichtingen buiten beeld blijven.

Volgens het CBS is de inkomensongelijkheid sinds 2011 overigens vrijwel gelijk gebleven, vooral als gevolg van sociale uitkeringen, en belastingen en premies. Ook voor die periode, tussen 1990 en 2010, bleef de ongelijkheid vrij stabiel.

Lees ook: De grote scheefgroei: dit zijn de vijf belangrijkste ongelijkmakers