Opinie

Postzegels

Onze twee pubers (15 en 17) zijn nogal geïnteresseerd in geld verdienen. Als dat zonder veel inspanning kan, des te beter. Toen hun opa vertelde over zijn „mogelijk waardevolle” postzegelverzameling, zag je ze hun oren spitsen.

De oudste vraagt voorzichtig: „Kunt u misschien een inschatting maken van de waarde?”

Opa lacht: „De waarde is voor mij niet in euro’s uit te drukken, jongen.”

De 15-jarige denkt even na en zegt: „Misschien wel in guldens, opa?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl