Antoine Bodar ‘gezwicht’ voor bisschop om huwelijksrede Thierry Baudet af te blazen

Amsterdam Op advies van de bisschop sprak priester Antoine Bodar vorige week niet op het huwelijk van Thierry Baudet. Een ongebruikelijke bemoeienis van de Rooms-Katholieke Kerk in een (semi-)politieke kwestie.

Antoine Bodar.
Antoine Bodar. Foto Niels Wenstedt/ANP

Bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem/Amsterdam heeft zich bemoeid met het huwelijksfeest van FVD-leider Thierry Baudet. Priester, hoogleraar en schrijver Antoine Bodar, die was uitgenodigd om een feestrede te houden, kreeg van Hendriks het dringende verzoek niet te spreken.

Dat bevestigen Hendriks en Bodar desgevraagd. Hendriks zegt dat het niet om een spreekverbod ging, maar zegt ook: „Het zou verkeerd begrepen kunnen worden. Het zou als politieke steun uitgelegd kunnen worden.”

Bodar zei vorige week tegen het Nederlands Dagblad dat hij zelf tot de conclusie was gekomen om niet te spreken in de protestantse Noorderkerk in Amsterdam, waar Baudet trouwde met de fotograaf Davide Heijmans. Hij zei: „Zou ik wel komen, dan zal dat in de openbaarheid uitgelegd worden als mate van instemming met de radicale, politieke standpunten van de bruidegom die ik niet deel. Ik zou mijzelf en wat belangrijker is, de Katholieke Kerk, in opspraak brengen.”

Nu schrijft Bodar in een reactie: „Ik ben gezwicht. Eigenlijk tegen mijn zin. Waarom? Omdat ik kennelijk zo naïef ben dat politieke ideeën te scheiden zouden zijn van het bruidspaar dat trouwt.”

De ceremonie was overigens geen kerkelijk huwelijk, benadrukt dominee Jan Visser van de Noorderkerk. „Het ging om het voltrekken van een burgerlijk huwelijk. Wij hadden er zelf ook geen enkele bemoeienis mee. Baudet heeft als buurtbewoner de ruimte in onze kerk gehuurd.”

Toespraak als vriend

Bodar overlegde het weekeind voor het huwelijk per mail met zijn bisschop. Of hij mocht spreken, hij had zijn toespraak al klaar. Niet als priester of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, maar als vriend. Na dat overleg concludeerde hij „beter niet te spreken, hoezeer tot mijn spijt ook”.

„Van een verbod was geen sprake”, zegt Hendriks, sinds 2020 bisschop in Haarlem/Amsterdam. „Bodar had zelf ook al twijfels en daar heb ik een aantal overwegingen op teruggegeven. Want ook als Bodar zich niet politiek zou hebben uitgelaten en zich alleen maar in vriendelijke woorden tot het bruidspaar gericht zou hebben, zou dat verkeerd kunnen hebben uitgepakt.”

Die boodschap kwam over bij Bodar. „Ik ben erop gewezen dat ik niet geheel vrij ben als priester van de Katholieke Kerk en als rector van de Nederlandse kerk in Rome, de zogenaamde Friezenkerk.” Het is ongebruikelijk dat de Rooms-Katholieke Kerk zich mengt in (semi-)politieke kwesties. Baudet was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Bodar en Baudet kennen elkaar al jaren. Na Baudets verkiezingssucces in 2019 en zijn omstreden uil-van-Minerva-speech prees Bodar hem in het programma Buitenhof: „Ik vind het wel bijzonder dat nu iedereen weet wat de uil van Minerva inhoudt.” En: „Ik vind Thierry Baudet, met alle toeren die hij uithaalt, en zijn groep die ik daar heb aangetroffen, een wellevende groep mensen. Beschaafd, heet dat, ouderwets.”

Inmiddels denkt hij anders over Baudet. Een FVD-stemmer is hij niet. „Ik deel op geen enkele wijze de ideeën van Thierry Baudet, ben voor 100 procent Europeaan en heb de laatste keren CDA gestemd.” Maar zijn vriendschap met het bruidspaar staat los van Baudet als politicus, zei hij in het Nederlands Dagblad. „Ik handel zoals ik doe in navolging van Jezus, die helemaal niemand ooit uitsluit.”