28 middelbare scholen, maar hoe kiest mijn dochter de juiste?

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen.

Illustratie Martien ter Veen

Moeder: „Hoe kies ik de juiste middelbare school voor/met mijn kind? In een straal van tien kilometer van ons huis zijn er 28 middelbare scholen. Na een eerste selectie blijven daar nog 14 van over. Mijn dochter heeft erg hard gewerkt op de basisschool, een school waarvan ik nu vind dat ze wel erg op prestaties focussen. Ik gun mijn dochter, die voor zichzelf al zo structureel de lat hoog legt, vooral ontspanning. Ze is een beetje een tobber. Stil, kat-uit-de-boomkijker, een meisje dat niet zo opvalt tussen de rest van de klas. Haar advies zal neerkomen op vmbo-t/havo. Is vrijeschoolonderwijs misschien een idee? Of is die overgang te groot? Ze heeft weinig dermate belangrijke vriendschappen dat ze met diegenen op de middelbare school wil zitten, maar allemaal nieuwe gezichten is misschien ook wat heftig. Gewoon maar open dagen afgaan?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.)

Persoonlijke benadering

Gerdien Bertram-Troost: „Een kind dat ondergesneeuwd kan raken, heeft mogelijk baat bij een kleinere school. Is er ergens een kleinschalige locatie waar meer kans is om gezien te worden dan op een grote scholengemeenschap? Op open dagen kun je proeven of er oog is voor leerlingen: hoe worden kinderen benaderd, hoe worden ze aangesproken? Ook als de open dagen online moeten, zie je verschillen tussen scholen. Draaien ze een filmpje ter vervanging van de open dag, of zijn leerkrachten en leerlingen online beschikbaar voor individuele vragen? Vraag ook hoe het mentoraat in de school is opgezet: ziet de mentor de leerlingen regelmatig? Biedt de school programma’s die inzetten op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals de training Rots & Water?

„Let tijdens de open dagen op uw kind. Hoe ziet u haar door een school bewegen? Ziet u haar opleven, of trekt ze aan uw hand om door te lopen? Vraag aan kinderen die jullie kennen hoe ze een school ervaren. En vaak heeft de leerkracht van groep 8 ook wel een idee over welke school bij een kind past.

„Ik zou me in de keuze niet laten leiden door wat bevriende kinderen kiezen. Meer kinderen beginnen alleen op een school, dat biedt ook weer nieuwe kansen.

„Probeer ook te relativeren: uiteindelijk gaat het om een sprong durven wagen. Net als bij alle grote beslissingen kun je nooit zeker zijn hoe het uitpakt.”

Het hele brein

Jelle Jolles: „De jonge tiener is werk in uitvoering. Kinderen van deze leeftijd moeten nog door ouders en school geïnspireerd worden om zich breed te ontwikkelen, zeker serieuze, studieuze kinderen zoals uw dochter. Ik gebruik vaak de metafoor van een boom: een kind dat vooral met het verstandelijke stukje bezig is, wortelt minder stevig en diep dan een kind dat ook door sociale contacten, sport, spel en creativiteit gestimuleerd wordt. Het hele brein moet worden aangesproken.

„Zoek daarom een school die kinderen niet alleen cognitief maar ook sociaal, emotioneel en fysiek wil stimuleren. Is er ruimte voor artistieke en lichamelijke expressie: beweging, cabaret, muziek? Begint de rector over ‘schools presteren’ of is er in het praatje ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling? U kunt in de beleidsplannen van de school lezen waar de aandacht naartoe gaat. Ook in de vrije tijd zijn er natuurlijk honderd manieren om dit te ontplooien.

„Heb vertrouwen en ontspan. Soms zijn ouders zo hard bezig met de juiste schoolkeuze maken dat de spanning en de hoge verwachtingen ervan overslaan op het kind.”

Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.