Brieven

Duurzaamheid

Toekomstgericht onderwijs geeft student juist keuzevrijheid

Foto HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

In een brief (22/11) uit Bram Peters kritiek op het voornemen van de Radboud Universiteit om duurzaamheidsvraagstukken in elke opleiding een plaats te geven. Volgens hem tast dit de keuzevrijheid van studenten aan. Daarnaast stelt hij dat de volgende generatie zélf moet kunnen bepalen hoe ze omgaat met thema’s als klimaatverandering. Met dit tweede punt zijn wij het van harte eens. Juist daarom werken wij graag mee aan het streven van onze werkgever. Immers, om jonge generaties in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken, moeten ze de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden opdoen.

Wij zijn ervan overtuigd dat kennis van duurzaamheidsthema’s in toenemende mate van belang is, ongeacht het vakgebied waarin onze alumni aan de slag gaan. Als we het wetenschappelijk bewijs voor de urgente problemen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en ongelijkheid en de bijbehorende internationale ambities serieus nemen, dan vinden wij het vanzelfsprekend dat wij onze studenten voorbereiden op de benodigde maatschappelijke transformatie.

Dit betekent dat duurzaamheidsvraagstukken in elke academische opleiding op een passende manier aan bod zullen komen. Dat stelt afgestudeerden júíst in staat om te kiezen of en hoe ze willen bijdragen aan duurzaamheidsthema’s. Daarnaast zullen mensen die de arbeidsmarkt nog gaan betreden in toenemende mate met duurzaamheidsvraagstukken moeten kunnen omgaan, of dat nu uit intrinsieke motivatie is of niet.

Dan staat nog het punt van Peters dat het voornemen van de Radboud Universiteit de keuzevrijheid van studenten aantast om hun studieprogramma in te richten zoals zij willen. Een curieuze bewering: universiteiten bepalen altijd al welke onderwerpen aan de orde komen in een opleiding, en (impliciet) welke normen en waarden daarbij horen. Denk aan het eenzijdige economie-curriculum, zoals in NRC (6/9) beschreven.

Wij zijn blij dat de Radboud Universiteit de ambitie heeft om bij te dragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen. We willen niet vanuit onze ivoren toren bestuderen hoe de deze problemen zich verder ontwikkelen, maar juist onderdeel zijn van de oplossing door kritische reflectie en het ontwikkelen van bruikbare kennis en inzichten.

,
en
zijn respectievelijk coördinator en directeuren van het Radboud Centre for Sustainability Challenges aan de Radboud Universiteit.