Blijven de theaters binnenkort weer leeg? Op de foto een lege Koninklijke Schouwburg, in Den Haag.

Foto Andreas Terlaak

Interview

Cultuursector weer op slot? ‘Er is veel frustratie over het jojobeleid’

Dreigende sluiting cultuursector Door de aangekondigde maatregelen dreigt ook de cultuursector weer te moeten sluiten. Twee weken geleden werd dat scenario nog afgewend. Wat kan de Taskforce doen?

Gaat de cultuursector alsnog weer op slot? Signalen uit Den Haag wijzen erop en het OMT heeft het geadviseerd. Twee weken geleden werd de dreiging nog gepareerd, maar de snel oplopende coronacijfers manen het kabinet tot actie. Vrijdagavond maakt het nieuwe maatregelen bekend.

De culturele sector, net weer opgestart, heeft flink te lijden gehad onder de steeds wisselende coronamaatregelen van de regering. Daarbij vinden velen sluiting onterecht, omdat juist deze sector zich van meet af aan heeft ingespannen om zo veilig mogelijk te werken.

Tijd voor vragen aan Jeroen Bartelse, directeur van het Utrechtse muziekcomplex TivoliVredenburg en lid van de Taskforce culturele en creatieve sector – die namens de cultuursector contact onderhoudt met het kabinet over de maatregelen.

Kunst is voor mensen belangrijk in moeilijke tijden. Denkt u dat het kabinet dat voldoende onderkent?

„Het antwoord op die vraag staat in de schaduw van de gezondheidscrisis waar we ons nu in bevinden. De druk op de zorg is zo groot dat ingrijpen onvermijdelijk is. Nu een pleidooi houden om de sector koste wat het kost open te houden is onverantwoord. Cultuurbezoek veroorzaakt reisbewegingen en brengt mensen met elkaar in contact, daar moeten we reëel in zijn. Als we weer tijdelijk dicht moeten, dan zij dat zo.

„Gelijktijdig; we hebben het cultuurbelang drie weken geleden onder de aandacht gebracht van het kabinet, toen het maatregelen voorbereidde, en erop gewezen dat de bestaande maatregelen goed worden nageleefd. Daar is naar geluisterd.”

Jeroen Bartelse, directeur TivoliVredenburg. Foto Angeliek de Jonge

Denkt iedereen in de Taskforce daar zo over? Alle uiteenlopende sectoren die erin verenigd zijn?

„Ik kan dat niet namens iedereen zeggen, de cultuursector is een mini-maatschappij. Maar natuurlijk is er veel frustratie over het jojobeleid, terwijl je vanaf het begin als sector alles zo zorgvuldig doet: testen, fieldlabs, QR-codes, meewerken met de maatregelen.”

Instellingen worden vergoed bij een lockdown, zzp’ers niet. Houdt de Taskforce daar voldoende rekening mee?

„In de Taskforce zijn we juist allen verenigd – kunstenbond, producenten, gesubsidieerde en ongesubsidieerde organisaties. We weten: zonder makers en zzp’er zijn we niets. Als er nieuwe maatregelen komen, dan is steun onontbeerlijk.

„Het is nu echt anders dan in de beginsituatie. Toen wisten we niet of we steun zouden krijgen. We waren bang dat we binnen de kortste keren failliet zouden zijn. Het schip moest blijven drijven, anders zou er niets overblijven. Nu is dat anders, we zijn zekerder van steun, en we weten beter wat we moeten doen om te zorgen dat het geld ook bij zzp’ers terecht komt.

Het woord ‘routekaart’ wordt geloof ik niet meer gebruikt, maar toch: geef duidelijkheid over wat je als sector mag verwachten.

Wat is op dit moment concreet de lobby die de Taskforce voert?

„Gezien de crisissituatie kun je niet elke keer zeggen: ‘Nu wij niet’. Wél als daar goede argumenten voor zijn, zoals drie weken geleden. Daar is toen ook naar geluisterd.

„We zijn steeds kritisch geweest over het heropeningsbeleid. Als er een lockdown moet komen, dan kunnen we daar niet onderuit, maar bij heropening willen we af van het jojobeleid. Het woord ‘routekaart’ wordt geloof ik niet meer gebruikt, maar toch: geef duidelijkheid over wat je als sector mag verwachten.

„Ook willen we dat er bij heropening gekeken wordt naar de nachtcultuur. Belangrijk als dat onder voorwaarden weer open kan. Veel jongeren hebben behoefte aan die ontspanning en uitlaatklep, en organiseren nu thuisfeestjes. Breng dat uitgaansleven boven de radar in een veilige omgeving.

„Voor nu hoop ik dat als het kabinet de huidige maatregelen gaat aanscherpen, deze dan niet binnen 24 uur ingaan. Honderden artiesten, bezoekers en medewerkers afbellen is sowieso geen leuk werk, maar het zou fijn zijn als we in ieder geval een weekend hebben om sluitingen voor te bereiden.”