Brieven

Mensenrechten

Nederland, spreek steun uit voor Palestijnse ngo’s

Foto Remko de Waal/ANP

Het Israëlische ministerie van Defensie besloot op 19 oktober om zes Palestijnse mensenrechtenorganisaties tot terroristische organisaties te bestempelen (Israël zet Palestijnse sociale organisaties op de terreurlijst, 25/10). Israël heeft tot nu toe geen enkel bewijs geleverd voor deze beschuldigingen. De weigering van Nederland om dit besluit van Israël te veroordelen, is een onheilspellend teken voor mensenrechtenverdedigers. Onder verwijzing naar de antiterreurwet uit 2016 kan Israël nu beslag leggen op kantoren en bezittingen van de mensenrechtenorganisaties en hun financiering onmogelijk maken. Israël krijgt zelfs de mogelijkheid om medewerkers van deze organisaties te arresteren en gevangen te zetten. Dit besluit past in een jarenlang patroon van repressie en ondermijning van Palestijnse organisaties en mensenrechtenverdedigers – via het invoeren van extreme ngo-wetgeving en onbewezen beschuldigingen tot duistere afluisterpraktijken.

De zes zeer gerespecteerde organisaties documenteren mensenrechtenschendingen en de publieke gevolgen van de naar internationaal recht illegale bezetting van de Palestijnse gebieden. Ze zijn al jarenlang partners van zowel Nederlandse ngo’s als van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2009 ontving Al-Haq nog een Nederlandse mensenrechtenprijs, de Geuzenpenning. Desondanks blijft het in Den Haag en Brussel oorverdovend stil.

Aantijgingen van terrorisme, zeker als ze gebaseerd zijn op niet publieke en niet te verifiëren informatie, mogen niet misbruikt worden om kritische organisaties de mond te snoeren. Eerder deze maand waarschuwde VN-rapporteur Fionnuala Ni Aoláin dat veel antiterrorismemaatregelen op gespannen voet staan met mensenrechten en de rechtsstaat. Zij betoogt dat het maatschappelijk middenveld juist essentieel is bij het aanpakken en voorkomen van terrorisme.

Mensenrechten vormen al decennia de hoeksteen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Als deze beginselen Nederland ernst zijn, dan moet het onmiddellijk de ongefundeerde beschuldigingen van Israël publiekelijk veroordelen. Ook moet Nederland de Israëlische regering oproepen het besluit om de zes organisaties te verbieden onmiddellijk in te trekken en steun uitspreken voor het werk van de zes organisaties.


directeur Amnesty International NL