Bedrijfsleven wil vanaf 2025 leaseauto verplicht elektrisch

Klimaatbeleid Als de zakelijke auto verplicht elektrisch wordt, is de milieuwinst substantieel. Bijna 60 procent van de nieuwe auto’s is zakelijk.

Het nationale klimaatakkoord streeft ernaar dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s elektrisch zijn.
Het nationale klimaatakkoord streeft ernaar dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s elektrisch zijn. Foto Paulien van de Loo

Alle nieuwe ‘auto’s van de zaak’ moeten vanaf 2025 elektrisch zijn. Wordt dit pleidooi van bedrijven als ABN Amro, Shell, Philips, Deloitte en marktleider LeasePlan op de formatietafel opgepakt, dan is over vier jaar bijna 60 procent van de nieuw verkochte personenauto’s uitstootvrij.

Het voorstel van de zogeheten Road to zero-coalitie, waarvan ook Amsterdam, Rotterdam en milieuorganisaties deel uitmaken, is woensdag gelanceerd. Het is een van de mogelijke antwoorden op de verwachte aanscherping van het klimaatbeleid door de Europese Commissie. Het nationale klimaatakkoord streeft ernaar dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s elektrisch zijn. Vorig jaar werden 355.000 nieuwe auto’s verkocht.

Als alle zakelijke auto’s over vier jaar emissievrij zijn, kan dat in 2030 een besparing van 2 miljoen ton CO2-uitstoot opleveren. Wanneer alleen grotere bedrijven (met meer dan honderd medewerkers) daartoe worden verplicht, komt de besparing op de helft uit. Nu nog veroorzaken zakelijke personenauto’s in Nederland een uitstoot van 8,4 miljoen ton CO2 per jaar.

Lees ook: Mega-autobouwer zet alle ballen op elektrische auto

Tweedehandsmarkt

„Als deze verplichting er in 2025 komt, speelt de zakelijke markt een voortrekkersrol”, zegt initiatiefnemer Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, die 6.000 bedrijven vertegenwoordigt. „Bijkomend voordeel is dat op deze manier enkele jaren later een groot aanbod van betaalbare elektrische auto’s op de tweedehandsmarkt wordt gecreëerd.”

De verplichting om zakelijke auto’s eerder emissievrij te maken, is niet uniek. In België wordt vanaf 2026 verkoop van nieuwe zakelijke benzine- of dieselauto’s verboden. Omdat elektrische auto’s snel minder duur worden en lagere onderhoudskosten hebben, zal de stap voor veel werkgevers geleidelijk kleiner worden.

Onlangs bleek uit de jaarlijkse analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat ‘mobiliteit’ de doelstellingen van het Klimaatakkoord met het huidige beleid niet gaat halen. Het Klimaatakkoord moet leiden tot een totale reductie van de uitstoot met 49 procent. Dat betekent voor het transport van goederen en personen dat de uitstoot met 10 miljoen ton moet afnemen. Op basis van het huidige beleid komt de besparing naar verwachting uit op slechts 6 miljoen ton.

Daarnaast moet het aangescherpte Europese klimaatbeleid leiden tot een verdere reductie tot 55 procent in 2030. In Nederland heeft dit vooral extra maatregelen voor verkeer, landbouw en woningen tot gevolg.