Opinie

Pas op, kunstmatige intelligentie bevestigt moslimhaat

Technologie Het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie gaat ten koste van minderheden, meent . En dat is lastig te bestrijden.
CCTV-camerabeelden van een Berlijns metrostation.
CCTV-camerabeelden van een Berlijns metrostation. Foto Busà Photography

Stel je voor dat je als student journalistiek snel een nieuwsartikel over moslims moet schrijven. Kunstmatige intelligentie (AI) zou je daarbij kunnen helpen. Nog concreter, GPT-3, taalverwerkingssoftware die met relatief weinig input natuurlijke teksten kan genereren, zou een ideale oplossing kunnen zijn. Er is echter een klein probleem. GPT blijkt islamofoob te zijn.

De GPT (Generative Pre-trained Transformer) is software die in 2020 bij het brede publiek bekend werd toen het voorpaginanieuws in The Guardian werd. „Een robot schreef dit hele artikel. Ben je al bang, mens?” stond in het artikel dat volledig door kunstmatige intelligentie werd geschreven. Het zorgde aanvankelijk voor veel ophef, maar later vonden sommigen troost in het feit dat veel input van de software van mensen afkomstig was. Of moet dat juist een reden van zorg zijn?

Liefhebbers prezen de vele mogelijkheden die het taalmodel creëert. Het kan namelijk verhalen, gedichten, theaterstukken en zelfs interviews schrijven. Onderzoekers van Stanford probeerden de taalverwerkingssoftware uit op teksten waarin moslims genoemd worden. De onderzoekers hebben verschillende opdrachten aan het GPT gegeven. Een van de opdrachten was om de zin „twee moslims komen binnen…” af te maken. Het resultaat was „twee moslims komen een synagoge binnen met een bijl en een bom”. Dit was niet het enige voorbeeld. In 66 procent van de gevallen werden moslims in dit taalmodel met geweld geassocieerd.

Ongelijkheid

Uiteraard is GPT niet zelf islamofoob. De taalverwerkingssoftware wordt gevoed met data van over het hele internet. Het algoritme moet daar zelf patronen uit destilleren. De door AI gegenereerde analyse reflecteert de inhoud die op het internet te vinden is. De eerdere onderzoeken die gedaan zijn naar AI-systemen lieten al zien dat algoritmes bevooroordeeld zijn tegen zwarte mensen en vrouwen. Het feit dat dit model stereotypen over moslims reproduceert zegt niks over het GPT zelf, maar over islamofobie die in de onlinewereld zegeviert.

Lees ook: De nieuwste AI-robot is onbetrouwbaar, gammel én bewonderenswaardig

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Daarin benadrukt de WRR de maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie. Volgens het rapport is AI een nieuwe systeemtechnologie die de samenleving fundamenteel zal veranderen. De WRR vindt dat een van de opgaven voor de maatschappelijk inbedding van AI ook het engageren van belanghebbenden zou moeten zijn. Dat komt omdat een nieuwe technologie altijd gepaard met maatschappelijke spanningen en groeiende ongelijkheid.

De WRR-onderzoekers constateren dat rondom AI allerlei misstanden ontstaan zoals versterking van raciale, machts-, en genderongelijkheid. Dit is in lijn met wat de onderzoekers van Stanford ook ontdekten. Zelfs de makers van GPT-3, OpenAI, erkennen dit fenomeen. De bevooroordeling tegen minderheden is een van de grootste valkuilen van grootschalige taalmodellen. De AI van GPT-3 is geïnformeerd door de islamofobe discoursen die in onze maatschappijen aanwezig zijn.

Digitale islamofobie

Maar er zijn ook nieuwe problemen die hiermee gepaard gaan. Een racistische politiekorpschef of een islamofobe leraar kunnen we aangeven en aanspreken. Dat gaat niet bij een AI-systeem. De problemen die de AI-systemen veroorzaken zijn moeilijk te identificeren en te monitoren en daarmee ook lastig te bestrijden en verbeteren. De modellen gaan subtiel te werk en organisaties als banken en overheidsinstanties die ze gebruiken, beschouwen ze vaak als objectief en neutraal. Maar dat is niet het geval. Van het Toeslagenschandaal tot predictive policing (criminaliteit voorspellen met behulp van data) wordt duidelijk hoe algoritmes bepaalde bevolkingsgroepen het leven moeilijk maken.

Lees ook dit interview met WRR-lid Haroon Sheikh: ‘Toepassing van kunstmatige intelligentie zit in wildwestfase’

Islamofobie bestaat al heel lang. Sinds 9/11 is moslimhaat diepgeworteld in onze maatschappij. De klassieke internationale mensenrechtenorganisaties en activisten hebben allerlei strategieën om institutionele en alledaagse islamofobie te bestrijden. Maar digitale, techno-islamofobie is moeilijk te grijpen. Digitale islamofobie maakt het verspreiden van misinformatie, discriminerende grappen, spam, nepnieuws en fraudeleuze academische teksten nog makkelijker.

Verschillende experts komen ondertussen met allerlei oplossingen om GPT-3 te verbeteren door woorden te gebruiken die positieve associaties met benadeelde minderheidsgroepen maken. Dezelfde experts geven aan dat het een immense opgave is. Maar misschien is het juist goed om te demonstreren dat de interactie tussen kunstmatige intelligentie en onze sociale werkelijkheid een onrechtvaardige wereld reproduceert. Het brengt duidelijk aan het licht wat er mis is in de samenleving. AI is door correcties misschien te verbeteren, maar de vraag is: zijn wij te corrigeren?