Brabantse vleeshandelaren ontdoken sancties van VS

Datalek Brabantse vleesbedrijven dreven handel met bedrijven van een Libanese zakenman die op de terreurlijst van de VS stond.

Illustratie Martien ter Veen

. Brabantse vleeshandelaren ontdoken jarenlang Amerikaanse terrorisme-sancties tegen een vermeende financier van Hezbollah. Zij dreven voor tientallen miljoenen dollars handel met bedrijven die gelieerd zijn aan een Libanese zakenman die op de terroristensanctielijst van de VS staat. Dat gebeurde in dollars, waardoor de vleeshandelaren hoge boetes van de Amerikanen riskeren.

Het geld stroomde ook via de Nederlandse banken Rabobank en ABN Amro die als poortwachters van het financiële systeem verplicht zijn financiële transacties te toetsen op witwassen en terrorisme. Rabobank heeft een onderzoek naar de transacties ingesteld na vragen van NRC. „Ook als actuele berichtgeving daar aanleiding toe geeft en de bank had moeten acteren, zal Rabobank daarnaar handelen.”

De Libanese zakenman Kassim Tajideen werd in België veroordeeld tot jarenlange celstraf voor zwendel. Zijn voedselimperium fungeerde als kartel in de Democratische Republiek Congo, een van de armste landen ter wereld. Daardoor was de kip daar 20 tot soms wel 70 procent duurder dan in omliggende landen.

Brabantse handelaren in kippenvlees waren een belangrijke leverancier van de Libanees en wisten dat hij was veroordeeld voor facturenzwendel en op een sanctielijst stond. Dat weerhield hen er niet van voor tientallen miljoenen zaken met hem te blijven doen.

Internationale banken, zo blijkt uit een datalek met meer dan 3,5 miljoen documenten dat NRC onderzocht, stelden regelmatig vragen bij betalingen van diverse aan de zakenman verbonden bedrijven aan de Nederlandse vleessector. Ondanks alle waarschuwingen werden veel dubieuze betalingen uitgevoerd door internationale banken als Commerzbank en Deutsche Bank. En werden die betalingen, ondanks waarschuwingssignalen, zonder problemen geaccepteerd door Rabobank en ABN Amro.

Rabobank kan niet zeggen waarom zij van een vleeshandelaar tussen 2011 en 2013 meer dan 50 miljoen dollar aan overboekingen accepteerde van bedrijven die gelieerd zijn aan iemand op een sanctielijst. De bank zegt dat zij hier geen informatie meer over heeft want die data mogen maximaal zeven jaar bewaard worden „conform de privacywetgeving”.

ABN Amro gaat niet in op individuele klanten, maar wijst erop dat de bedrijven waarmee het Nederlandse vleesbedrijf Teeuwissen zaken deed niet op de sanctielijst stonden. Banken hebben vooral de verantwoordelijkheid hun eigen klanten goed te kennen. De Rabobank doet evenmin uitspraken over individuele klanten. Wel wijst zij erop dat de afstemming tussen internationale banken over dubieuze geldstromen zwaktes kent. „Doelmatige en adequate uitwisseling van relevante gegevens over ongebruikelijke transacties tussen banken en opsporingsinstanties onderling, zeker als het grensoverschrijdend is, nog niet tot volle wasdom gekomen.”

Cash voor kip pagina 8-11