‘Mijn ongevaccineerde kind krijgt boze reacties van klasgenoten en ouders. Hoe leer ik hem stevig in zijn schoenen te blijven staan?’

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen.

Illustratie Martien ter Veen

Moeder: „Ons gezin is niet gevaccineerd tegen corona. De jongste van 11 hoeft nog niet gevaccineerd te worden, de oudste van 14 wil zelf niet. Hij krijgt bozige reacties van klasgenoten en ouders. Mensen hebben kennelijk altijd een schuldige nodig als er complexe problemen zijn. Ik zoek naar manieren om de binnenwereld van mijn kinderen veilig te houden. Hoe leer ik mijn kinderen zich stevig te voelen, ook als de gezinsovertuigingen afwijken van de norm? Hoe leer ik ze om straks in vrijheid hun eigen keuzes te maken, ook al leiden die bij anderen tot morele verontwaardiging? Hoe leer ik ze met respect om te gaan met hun eigen overtuigingen en met die van anderen?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.)

Twijfel tonen

Stijn Sieckelinck: „Toon uw kinderen de waarde van interesse en nieuwsgierigheid. De meeste mensen hebben uiteenlopende redenen om voor of tegen coronavaccinatie te zijn die de karikaturen overstijgen. Niet elke weigeraar doet dit omdat hij ervan overtuigd is dat de overheid een chip wil inplanten, en niet elke voorstander verwacht dat iedereen zich laat prikken zonder vragen te stellen. Als u erin slaagt in tijden van polarisatie deze rijke verscheidenheid te laten zien aan uw kinderen, zullen zij met respect hun eigen mening vormen en andersdenkenden in hun waarde laten.

„Ga ontmoetingen met andersdenkenden niet uit de weg, en trap niet in de val een kind met alleen geestverwanten te omringen. Het bouwt juist een steviger identiteit als het een plek vindt te midden van andersdenkenden.

„U kunt met uw zoons bespreken dat een van de norm afwijkende keuze vaak gepaard gaat met sociale afwijzing, maar dat die autonomie als ze ouder worden juist weer vrienden oplevert. Wees wat de gemoedsrust van uw kinderen betreft terughoudend in het delen van uw zorgen rondom de pandemie en vaccinaties, welke het ook zijn.

„Als u het zo aanpakt, levert u, ondanks uw keuze om niet bij te dragen aan het vaccinatiebeleid, alsnog een constructieve bijdrage aan de publieke zaak.”

Leren verplaatsen

Gerdien Bertram-Troost: „Soms is het belangrijk en goed om je eigen pad te bewandelen, en niet mee te doen met de rest, en soms is het beter je te voegen. Voor de emotionele stevigheid van kinderen is het namelijk net zo belangrijk om zich deel te voelen van een grotere gemeenschap als om hun eigen overtuiging te mogen volgen. En we hebben maar één samenleving waarin we het toch met elkaar moeten zien te redden. Dat kan een mooi gespreksonderwerp zijn aan tafel: wanneer en waaraan pas ik me aan, en waarom? En wanneer en waaraan niet?

„Om hun tolerantie voor andersdenkenden te vergroten, helpt het om daar zelf steeds respectvol over te praten. Leer uw kinderen zich steeds in andermans perspectief te verplaatsen. Zeg: ‘Laten we eens even in de schoenen van die andere mensen gaan staan.’ En dan verkennen jullie samen hoe de felle reacties van vriendjes en hun ouders te begrijpen zijn. Mensen die gevaccineerd zijn, reageren niet alleen maar boos ‘omdat ze schuldigen willen aanwijzen’, ze zijn ook bezorgd.

„Als ouder met een sterke mening is het goed af en toe niet meteen te zeggen wat u er zelf van denkt, zodat uw kinderen de gelegenheid krijgen hun eigen gedachten te bepalen. Zo geeft u ze ook de ruimte om op den duur afstand te nemen van gezinsovertuigingen en hun eigen weg te gaan.”

Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.