Opinie

Daders voor FVD-tribunaal

Frits Abrahams

Het meest absurde aan het optreden van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer was niet eens zijn dreigement aan het adres van D66-collega Sjoerd Sjoerdsma: „En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen.”

Absurder nog was de uitleg die hij, daartoe uitgedaagd, er na een schorsing aan gaf: hij had niet Sjoerdsma „persoonlijk” bedoeld, want hij, Sjoerdsma, „is een van de velen die wellicht tegen die tijd in aanmerking komen”.

Eén van de velen maar! En dan nog „wellicht tegen die tijd”, wat wellicht nog een hele tijd kan duren. Wat verbeeldde die Sjoerdsma zich wel niet – dat hij een uitverkoren martelaar was, een Navalny-achtige dissident? Welnee, hij mocht het als een hele eer beschouwen dat hij op dat arrestatielijstje van de FVD stond.

Graag zou ik wat meer namen van Van Houwelingen hebben gehoord. Ik mag toch aannemen dat hij tijdens die schorsing met zijn leider Thierry Baudet overlegd heeft? Er staan natuurlijk alle andere „misdadigers” van D66 op dat lijstje, achter Sigrid Kaag, geliefd zondebok bij radicaal-rechts. En verder? De voltallige linkse fracties in de Tweede Kamer?

Prima, maar dat kan voor Van Houwelingen niet genoeg zijn. Na de ruggenspraak met zijn leider moet hij geconcludeerd hebben dat de vrijheid van meningsuiting ook misbruikt wordt door allerlei media die FVD vijandig gezind zijn.

Met wie te beginnen? Vermoedelijk zullen de leiders van NPO en NRC eerder gedagvaard worden dan die van Ongehoord Nederland (ON) en De Telegraaf. Sterker nog, als FVD aan de macht komt, zal ON de enige omroep zijn die de live-uitzendingen van het bewuste tribunaal (getiteld: ‘Het nepcoronatribunaal’) mag verzorgen. Alleen ON-directeur Arnold Karskens krijgt toestemming om het commentaar te verzorgen, de redactie van Nieuwsuur is ook aanwezig, maar in de verdachtenbank. Karskens moet wel beloven dat hij antisemitische uitingen achterwege laat.

Er zullen ook getuigen worden opgeroepen, maar alleen à charge. De gedachten gaan uit naar Maurice de Hond als medisch deskundige en Geert Wilders als onpartijdig Kamerlid. Mocht Wilders „tegen die tijd” in Hongarije zijn om met zijn vriend Orbán te overleggen hoe het nu verder moet met Nederland, is Martin Bosma altijd bereid zijn rol over te nemen.

Buiten het gerechtsgebouw zal zich zo spontaan mogelijk een woedende menigte verzamelen die maar één soort protestbord mag dragen, waarvan de tekst luidt: ‘Thierry Baudet heeft altijd gelijk.’

Een belangrijke vraag: wie wordt de strenge aanklager à la Gideon Hausner bij het Eichmann-proces in 1961? Dat moet een prominente jurist zijn, iemand ook die volledig op de hoogte is van het gedachtengoed van FVD. Het kan aan mij liggen, maar mij schiet maar één naam te binnen: Theo Hiddema. Hij voldoet aan alle functionele eisen, de vraag is alleen of hij bereid is zich beschikbaar te stellen, want hij is gehecht aan zijn vrije tijd, die hij vooral op zomeravonden vredig doorbrengt met zijn krant (De Telegraaf), zijn fraaie kat en zijn sigaret (merk onbekend) op het bordes van zijn riante grachtenpand in Amsterdam.

Komen we bij de állerbelangrijkste kwestie: wat moet er ná dat tribunaal gebeuren? De kerker in met al die linkse schoften? Opknopen, afschieten? Hun tijd is immers gekomen.