Conjunctuurenquête CBS

Meeste bedrijven: ‘hybride’ werken blijft na corona

De meeste bedrijven waarvoor op afstand werken een optie is, verwachten dat het hybride werken niet meer uit hun onderneming zal verdwijnen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die begin oktober is gehouden. Met name bedrijven met meer dan 250 werknemers verwachten een mengvorm van thuiswerken en op locatie werken te zullen behouden: drie kwart van de ondernemers laat dat weten in de enquête. Bij middelgrote en kleinere bedrijven (met minder dan 250 werknemers) is dat 60 procent.

Het merendeel van de ondernemers die hybride werken als permanent gegeven zien, meldt dit structureel te blijven stimuleren. Binnen het grootbedrijf geldt dat weer vaker dan binnen het mkb, zo blijkt uit de enquête.

Of ondernemers hybride werken als een optie zien, verschilt sterk per bedrijfstak. In de informatie- en communicatiesector blijkt dat goed mogelijk. In die sector wil 64 procent van de werkgevers de mengvorm van thuis en op kantoor werken structureel stimuleren. Van de horecaondernemers geeft 62 procent van de ondernemers aan dat hybride werken juist geen optie is.