Brieven

Brieven 18/11/2021

Coronabeleid

Geen langetermijnvisie

Dat het kabinet steeds optimistisch blijft over de bestrijding van het coronavirus (Kabinet blijft hardnekkig optimistisch, 13/11) helpt niet om de maatschappij gemotiveerd te houden om iedere keer weer nieuwe coronamaatregelen op te volgen. Deze ontwikkeling wordt in het artikel het kabinet deels verweten. Vanuit de wetenschap is er immers regelmatig gewaarschuwd voor een lange strijd tegen het virus.

Het kabinet neemt de adviezen van het OMT zeer serieus, maatregelen vloeien voort uit deze adviezen. Als dan RIVM-directeur en OMT-voorzitter, Jaap van Dissel (net als de meeste OMT-leden een wetenschapper) in oktober van dit jaar nog laat weten geen nieuwe lockdown meer te verwachten, is dat een ernstige misleiding. Ik vraag me af op welk wetenschappelijk inzicht Van Dissel dit naar buiten bracht.

Wat ook opmerkelijk is, is dat de WRR en de KNAW in september dit jaar een kritisch rapport presenteerden met verschillende toekomstscenario’s (3 van de 5 ongunstig) en daaraan gekoppeld het advies langetermijnvisies te ontwikkelen, rekening houdend met onzekerheden. Zouden de wetenschappers uit deze twee raden contact hebben met de wetenschappers van het OMT? Wat heeft het OMT hiermee gedaan? Je zou mogen verwachten dat het kabinet de adviezen van deze raden ter harte neemt, maar kennelijk laat het zich meer adviseren door het OMT. Zo bezien heeft ook het OMT deze ontwikkeling deels aan zichzelf te danken.

Leiden

Demografie

Achterhaalde ideeën

Robert Rehms reactie (Waarschuwen voor overbevolking is niet xenofoob, 16/11) op de column van Kiza Magendane getuigt van een 20ste-eeuwse blik op de wereld. Ik raad hem aan Feitenkennis van Hans Rosling eens te lezen. Een boek waarin aan de hand van cijfers van de VN een totaal ander wereldbeeld wordt neergezet dan waarmee het merendeel van de (westerse) mensheid rondloopt. Tot 1960 kreeg een vrouw (wereldwijd) gemiddeld bijna 6 kinderen. Inmiddels is dat aantal gedaald tot 2,4 dankzij verbeterde omstandigheden. Die laatste zijn ook allemaal te lezen in het boek of op te zoeken op gapminder.org. De verwachting op dit moment: de wereldbevolking zal stabiliseren rond 2100 en zal daarna afnemen.

IJmuiden

Gymnasium

Luchtkastelen

David Rijsers pleidooi voor het doceren van een ‘opgerekte Oudheid’ (NRC, 13/11) aan het gymnasium bevat veel aanbevelenswaardigs, maar is praktisch onhaalbaar. Rijsers suggestie dat gymnasia naast Grieks en Latijn ook Arabisch en Hebreeuws zouden moeten doceren is een luchtkasteel: het is nu al woekeren om leerlingen de basics van het Grieks en Latijn bij te brengen. Bovendien, vind maar eens docenten Arabisch en Hebreeuws. Niet alleen onpraktisch maar absurd en kwalijk is Rijsers suggestie dat „kinderen van onze landgenoten met wortels in Noord-Afrika” meer interesse voor de klassieke talen zouden hebben als op het gymnasium bijvoorbeeld de eveneens in Noord-Afrika geboren bisschop Augustinus gelezen zou worden! Kan men van deze groep leerlingen niet verwachten dat ze kennis willen nemen van de (in Italië geboren) Vergilius of Cicero? Rijser lijkt hiermee zelf een voorbeeld te geven van een eng soort elitair Blut-und-Boden denken waarvan classici elders al lang afscheid hebben genomen.

Wie de gymnasia diverser wil maken, kan beter kijken naar een breder toelatingsbeleid. De verkiezing van classicus Kurano Bigiman als Amsterdammer van het jaar vanwege de oprichting van een gymnasiumafdeling aan het Ir. Lely Lyceum in Zuid-Oost laat zien dat er een markt is voor het huidige gymnasium.


universitair docent Oud-Grieks (UvA)