Brieven

De Nederlandse driekleur is lastig te veranderen

De Franse president Macron heeft stilzwijgend de kleurstelling van de Franse driekleur laten aanpassen (NRC, 16/11). In Nederland zou dat niet kunnen. De kleuren van de Nederlandse vlag zijn vastgesteld bij Koninklijk Besluit in 1937. Bij ons besluit de regering, niet de minister-president alleen. Ook moet de Raad van State eerst advies erover geven. Om verschillen in kleurschakeringen te voorkomen zijn in 1958 de details van de kleuren blauw en rood gespecificeerd in de Nederlandse norm NEN 3055 Kleuren voor textielgoederen - Vlaggekleuren - Rood en blauw. Deze norm valt onder de normcommissie Textiel en Kleding van het private Nederlands Normalisatie-instituut NEN. Eventuele herziening van de norm zou een besluit van deze commissie zijn, die ter voorbereiding een aparte werkgroep kan samenstellen. Representanten van alle belanghebbende groeperingen zijn dan uitdrukkelijk welkom om mee te doen. Bovendien kan in een publieke consultatieronde iedereen zijn voorkeuren kenbaar maken, waar de commissie beargumenteerd rekening mee houdt. Wijziging van de kleuren van de Nederlandse vlag zou dus het resultaat zijn van publiek-private samenwerking. Dat duurt wat langer, maar kan de kwaliteit van en het draagvlak voor het besluit ten goede komen.


Bijzonder hoogleraar standaardisatie- en normalisatie-management, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit