Recensie

Recensie Podcast

De aanpak van klimaatverandering, per sector, per land

To a Lesser Degree onderzoekt hoe we op verschillende plekken op aarde met klimaatverandering om (kunnen) gaan.
To a Lesser Degree: Under pressure
Deze podcast luister je ook in onze app

De bijeenkomst van de klimaattop in Glasgow is voorbij. Gelukkig zullen ook daarna bepaalde mensen stug doorzetten door het klimaat aan te blijven kaarten. Het is lastig om aan het klimaat recht te doen in een podcast. The Economist doet echter een goede poging om de problemen én oplossingen helder uiteen te zetten. Ze doen dit op de plekken waar verandering (zowel positief, als negatief) zich voordoet. Voor de laatste aflevering kunnen we dicht bij huis blijven: ze maakten opnames in Nederland.

To a Lesser Degree, wekelijks afleveringen van een half uur, The Economist.

Voor wie zich wil verdiepen in de opwarming van de aarde zijn talloze boeken, films, voorstellingen en podcasts beschikbaar. NRC geeft tips in deze kijk-, lees- en luistergids over klimaatverandering.