Voorzitter klimaattop: China en India zijn uitleg verschuldigd

China en India zijn uitleg verschuldigd aan landen die het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat heeft COP26-voorzitter Alok Sharma zondag tegen de BBC gezegd.

Sharma doelde met zijn uitspraak op wijzigingen in de eindtekst van de klimaattop. Die tekst werd zaterdag op het laatste moment aangepast op aandringen van China en India. Zo werd het „uitfaseren” van steenkool afgezwakt naar „afbouwen”. Toch vindt Sharma niet dat de klimaattop op een mislukking is uitgelopen. Hij noemde de gesloten deal een „fragiele overwinning” die de in 2015 in het klimaatakkoord van Parijs vastgestelde doelstelling van „1,5 graad binnen handbereik houdt”.

De Glasgow Climate Pact is het eerste klimaatakkoord waarin expliciet is vastgelegd dat het gebruik van steenkool wereldwijd moet worden verminderd. Volgens wetenschappers is die fossiele brandstof verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de uitstoot van broeikasgassen op aarde. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld in 2030 de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met 55 procent gehalveerd te hebben ten opzichte van 1990.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Teleurgestelde reacties op klimaatakkoord Glasgow