Pijper Media stopt met drukken: onrust bij redacties tijdschriften

Drukkerij De drukkosten worden te hoog voor de uitgever van de bladen Lekker, Beau Monde en Nieuwe Revu. De redacties zijn geschrokken.

Bij de redacties van Nieuwe Revu en andere titels van Pijper Media is onrust ontstaan omdat de Groningse drukker en uitgever stopt met het drukken in de eigen drukkerij.
Bij de redacties van Nieuwe Revu en andere titels van Pijper Media is onrust ontstaan omdat de Groningse drukker en uitgever stopt met het drukken in de eigen drukkerij. Foto Wil Looijestijn

Pijper Media, de Groningse drukker en uitgever van onder meer de tijdschriften Lekker, Beau Monde en Nieuwe Revu, stopt met het drukken van tijdschriften in de eigen drukkerij. De kosten zijn te hoog. Volgens de directie komen de uitgaven van de magazines niet in gevaar.

De zesregelige interne email zorgde woensdag voor opschudding op de redactie in Amsterdam. Uitgeverij Pijper stopt met het drukken van de tijdschrift-titels als gevolg van ‘de sterk veranderende marktomstandigheden’.

De print van de tijdschriften zal door andere drukkers worden gecontinueerd. Het stoppen met drukken zal op ‘korte termijn’ plaatsvinden, aldus de email. Volgende week volgen details.

Pijper geeft een tiental titels uit, zoals damesbladen Beau Monde. Elegance en Marie Claire, mannentitels Revu, Playboy en Panorama en enkele special interest magazines over golf, zeilen en koken.

De ondernemingsraad van Pijper heeft ingestemd met het stoppen van de drukactiviteiten. Bij de drukkerij werken rond de 25 personeelsleden. Sandra Ten Brink, secretaris van de Ondernemingsraad, bevestigt dat er overleg gaande is met de directie. ‘We komen snel met mededelingen’, zegt ze.

‘Geen gevolgen rest bedrijf’

De directie van Pijper wil niet reageren op de interne mail. Het stelt dat het stoppen van de drukactiviteiten geen gevolgen heeft voor ‘de rest van het bedrijf’. ‘Als er nieuws is laten we dat via een persbericht weten’, reageert Anton Pijper

Het stoppen met drukken is een opmerkelijke stap. Pijper Media komt voort uit een drukkerij die in 1972 in Groningen startte door de vader van de huidige directeuren: Bas en Anton Pijper. Aanvankelijk leverde Pijper alleen drukfaciliteiten, maar die breidde in de jaren negentig uit naar het uitgeven van commercieel drukwerk.

De laatste jaren nam Pijper een fiks aantal publieksbladen over, maar die rendeerden niet allemaal even florissant. Onder meer de redactie van Nieuwe Revu werd vorig jaar opgeheven en samengevoegd met concurrent Panorama. Eerder moesten ook andere bladen delen van het personeel opgeven. Ook de freelance-tarieven staan onder druk.

Het afstoten van de printactiviteiten is een nieuwe bezuinigingsoperatie bij Pijper Media, waarbij de drukkerij wordt geraakt. De printdivisie maakt al jaren moeilijke tijden door.

Uit de laatst gedeponeerde jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel (2018) blijkt dat de drukkerij een negatief eigen vermogen heeft en zucht onder een schuldenlast van ruim 4,5 miljoen euro. Recente cijfers zijn niet bekend gemaakt.

De drukstop past in aanpassingen van het zakelijke model van de uitgever. Vorig jaar nam Pijper het Groningse webbedrijf We Blog over. We Blog draait een stuk beter dan de drukkerij. Over 2019 namen de reserves bij het blogbedrijf toe met 1,2 miljoen euro.

We Blog produceert online-content op het snijvlak van journalistiek en marketing met als blogs Kookfans en Dingen voor Vrouwen. Daarnaast verzorgt de divisie ook de exploitatie van de websites van de tijdschriften.

Arjen Anrochte, de oprichter van We Blog, adviseert de directie en meent dat de keuze voor digitale wereld logisch is. ‘Wie koopt er nou nog een boekie, ja misschien een keer voor de kinders’, reageert hij desgevraagd.

Anrochte, die werd uitgekocht, ondersteunt redacties en helpt websites aan meer bezoek. Daarbij wordt er wel eens gemord door redactieleden over diens aanwijzingen om meer pikante content te maken om bezoekers te trekken.