Gendertermen en -begrippen

Woordenlijst Rondom het thema gender is een geheel eigen idioom ontstaan. Deze woordenlijst verklaart de belangrijkste begrippen.

A-gender
Een genderidentiteit waarbij iemand zich niet met een mannelijk, vrouwelijk of enig ander gender identificeert (ook wel ‘genderloos’ of ‘nongender

Binair
(in de context van gender) de veronderstelling dat mannelijk en vrouwelijk de enige twee genders zijn

Cisgender
Een term die beschrijft dat het geslacht dat is toegewezen bij de geboorte overeenkomt met de genderidentiteit

Gender
De houdingen, gevoelens en gedragingen die een samenleving associeert met een geslacht. In het Westen is de klassieke tweedeling man en vrouw. Tegenwoordig wordt gender gezien als een spectrum

Genderdysforie
Het diepe, onaangename gevoel dat iemand heeft als het bij geboorte toegewezen geslacht niet overeenkomt met hoe diegene zich voelt en wil uiten

Genderexpressie
Manier waarop iemand zich gedraagt, kleedt, spreekt, beweegt

Genderfluïde
Een genderidentiteit die soms, of regelmatig, verandert

Genderidentiteit
Het innerlijke gendergevoel dat mensen ervaren (man, vrouw, iets daar tussenin, beide of geen van beide)

Gendernormen
De sociale afspraken en verwachtingen die een samenleving verbindt aan een geslacht of genderidentiteit

Geslacht/sekse
De lichamelijke, biologische kenmerken die een mens of dier een mannelijke of vrouwelijke rol bij de voortplanting geven, zoals de hormoonhuishouding, chromosomen, en de in- en uitwendige organen

Intersekse
Een conditie waarbij de geslachtskenmerken niet duidelijk aan één sekse zijn toe te wijzen. Dat kan gaan om in- of uitwendige genitaliën, hormonen of chromosomen

Non-binair
Een genderidentiteit die niet geschaard kan worden onder mannelijk of vrouwelijk

Panseksueel
Zich niet seksueel aangetrokken voelen tot een specifieke sekse maar tot personen met welk gender dan ook

Queer
Onconventioneel – kan over seksualiteit gaan (dan betekent het homoseksueel), of over gender of andere facetten van de identiteit

Transgender
Persoon bij wie het geslacht dat is toegewezen bij de geboorte niet overeenkomt met diens genderidentiteit.

Trans man
Iemand die bij geboorte de vrouwelijke sekse kreeg toegewezen maar die sociaal of medisch naar de mannelijke is getransformeerd.

Trans vrouw
Iemand die bij geboorte de mannelijke sekse kreeg toegewezen maar die sociaal of medisch naar de vrouwelijke is getransformeerd.