Bij Jinek is het spektakel zo leeg als een prikstraat in Urk

Zap Politici zonder verantwoordelijkheid, bezorgde dokters, artiesten die iets te verkopen hebben. De redactie van Jinek zou geen genoegen moeten nemen met zulke lichte gasten.

Eva Jinek in ‘Jinek’.
Eva Jinek in ‘Jinek’. Beeld RTL4

Vroeger, toen we nog een sociaal leven hadden, waren er van die avonden waarop je twee verplichtingen had. Eentje moest er dus geschrapt en ergens tijdens dat keuzeproces begon het je te dagen dat als je één ding kon afzeggen, je dat ook met allebei kon doen; een avond voor jezelf! Ik moest eraan denken toen ik maandag de keuze had tussen Wybren van Haga bij Rutger Castricum in De klimaatkar en Wybren van Haga bij Jinek.

Dinsdagmiddag heb ik Jinek teruggekeken. Het optreden van de om integriteitsschendingen uit de VVD (scherpslijpers, maar toch) gekieperde huisjesmelker past in een rijtje ophefjes. De laatste tijd nodigt het programma vaker hardrechtse politieke gasten uit, zoals Raisa Blommestijn en Fleur Agema, die corona relativeren of complexe problemen in de schoenen van migranten schuiven. Trammelant verzekerd, net als toen Jinek vorige week hardlinks mikte met de voor terrorisme gezochte oud-guerrillastrijder Tanja Nijmeijer als gast.

Het is spektakel zo leeg als een prikstraat in Urk. Maandag mocht Van Haga uitleggen dat hij aangifte ging doen tegen minister De Jonge wegens discriminatie van ongevaccineerden. Advocaat Geert-Jan Knoops legde in een paar minuten uit dat die aangifte zeer weinig kans van slagen had. Met die informatie had de redactie de actie van Van Haga kunnen afdoen als een publiciteitsstunt, maar dat werd niet gedaan. Nu hij er toch zat, ging Van Haga vrolijk door over corona als ‘griep’. Er zijn veel te weinig IC-bedden, maar als iedereen gewoon thuis blijft bij verkoudheid, is er niks aan de hand.

Jinek toonde moeiteloos het absurdisme van de Hagalogica, maar je gaat je wel afvragen of ze er nog een beetje lol in heeft. Eva Jinek die Van Haga, Caroline van der Plas of Dolf Jansen interviewt: het is alsof een topspeler elke zaterdagochtend in de mist met de pupillen moet meehobbelen. Het aantal gezagsdragers, ministers bijvoorbeeld, dat aanschuift bij Jinek – en trouwens ook bij Op1 – is zorgelijk klein.

Wat overblijft bij Jinek zijn flankpolitici, de goed geïnformeerde Telegraafjournalist Wouter de Winther (met altijd een pesterijtje voor links Nederland), bezorgde dokters en een parade gasten uit de amusementswereld die iets te verkopen hebben. Of de baas van Pfizer Nederland die pleit voor een boosterprik – hé verhip, die verkoopt hij zelf. Het is minder dan waar een talkshow genoegen mee zou moeten nemen. Ik verlang hevig naar gedachten over de complexiteit van de wereld, niet naar gasten die het simplisme van hun opvattingen of de eenvoud van hun belangen uitventen.

Waar was de minister?

Dinsdag zwierven de horden boze artsen over alle zenders wegens het zorginfarct in Limburg en werd de boosterprik bij Jinek nu eens aangeprezen door mensen die het ding niet zelf verkopen. Verantwoordelijke politici waren er niet, wel een oud-politicus die bereid was voor zijn voormalige collega’s de kastanjes uit het vuur te halen: GGD-chef André Rouvoet. Routineus trapte hij op de rem als snel ingrijpen werd aangeprezen.

Opmerkelijk was een korte uitwisseling met journalist Suse van Kleef, die te gast was om over nieuw Brits royaltydrama te praten. Zij maakte scherpe opmerkingen over luchthartige keuzes die eerder in het Nederlandse coronabeleid waren gemaakt. Rouvoet ontweek de vragen als in zijn meest Haagse dagen. Waarom wordt zo’n debat niet gevoerd met een minister? Durven die soms niet meer?

Het aardigste deel van de uitzending was het gesprek met zanger Sam Bettens (vroeger Sarah Bettens) die zijn nieuwverworven mannenlichaam toont in zijn nieuwe videoclip. „Woon je in een sportschool?” wilde Jinek weten. Bettens legde uit dat hij zichzelf een beetje ijdelheid toestond. „Ik ben nu 49, ik heb nooit een jongen van 25 kunnen zijn.” Dat vond ik een mooi beeld. Alles is veel voor wie niet veel verwacht.