COA houdt zaterdag poorten van opvanglocatie Harskamp gesloten om demonstraties

Asielzoekers De rechts-extremistische NVU houdt zaterdag een demonstratie tegen ‘gelukszoekers’ nabij de kazerne die dient als asielopvang. Er is ook een tegenactie.
Interieur van een barak van legerplaats Harskamp.
Interieur van een barak van legerplaats Harskamp. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Bij de asielzoekersopvang in de kazerne Harskamp blijven zaterdag de poorten gesloten, vanwege twee aangekondigde demonstraties nabij de locatie. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdagavond, nadat NRC had vernomen dat inwoners van de opvanglocatie een brief ontvingen waarin de instantie hen op de hoogte stelt van de voorzorgsmaatregel.

Door een protest van de rechts-extremistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) en een tegenactie van de organisatie Anti Fascistische Aktie (AFA), kan de veiligheid van bewoners en personeel niet worden gegarandeerd, stelt de woordvoerder telefonisch. De NVU komt naar het het dorp onder de noemer ‘Gelukszoekers niet welkom’. AFA houdt juist een demonstratie „om te waarschuwen voor de aanwezigheid” daarvan. „Het is moeilijk om in te schatten tot wat voor situatie de twee demonstraties kunnen leiden. Er zou een aanzuigende werking kunnen zijn van de demonstraties zodat meer mensen komen, dat is niet te overzien”, stelt de woordvoerder. Overdag blijven daarom de poorten „preventief” gesloten.

„De ideologie van de twee groepen is zo verschillend dat we niet kunnen uitsluiten dat een gevaarlijke situatie kan ontstaan voor de mensen die zaterdag het kamp willen verlaten”, staat in de Engelstalige brief. Om veiligheidsredenen kunnen bewoners het terrein niet af, derden kunnen niet naar binnen.

Vergunningen voor demonstratie

Het besluit werd genomen met in het geheugen de eerdere grote demonstratie voor de deuren van de opvanglocatie. Toen eind augustus bekend werd dat het COA de kazerne zou gebruiken als noodlocatie voor de opvang van zo’n achthonderd Afghaanse evacués, gingen bewoners van Harskamp de straat op. Voor de kazerne werd vuurwerk afgestoken en werden autobanden in brand gestoken. Uiteindelijk voerde de politie charges uit om de rellende menigte - onder wie veel jongeren - uiteen te drijven. Die roerige demonstratie kwam volgens de COA-woordvoerder destijds „totaal onverwacht”. Deze keer heeft de instantie de bewoners van tevoren „persoonlijk” op de hoogte willen stellen en willen voorbereiden.

Lees ook deze reportage over de ontspoorde de demonstratie in Harskamp om de komst van Afghanen

De NVU en de AFA kregen van de gemeente Ede vergunningen voor hun demonstraties, laat een woordvoerder weten. Het gaat om twee statische protestacties, waarvoor verschillende en uit elkaar liggende locaties zijn aangewezen. Zo moet worden voorkomen dat demonstranten, die lijnrecht tegenover elkaar staan, elkaar daadwerkelijk tegenkomen. Ook zijn afspraken gemaakt met de organisaties over toegestane activiteiten tijdens de protesten, die beide voor zaterdagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur zijn aangekondigd. De organisaties schrijven in de eigen aankondigingen voornamelijk over spandoekenacties. De vergunningaanvragen betroffen volgens de woordvoerder van Ede „relatief kleine” aantallen mensen.

Met medewerking van Chris Koenis.