Kamer kritisch op plan voor inzet coronapas in buitenlucht

Geert Wilders (PVV) in debat met Aukje de Vries (VVD).
Geert Wilders (PVV) in debat met Aukje de Vries (VVD). Foto Robin Utrecht/ANP

De manier waarop het demissionaire kabinet de inzet van de coronatoegangsbewijs wil uitbreiden, kan op weerstand uit de Tweede Kamer rekenen. Met name het idee om de ‘coronapas’ ook in te voeren op onder meer buitenterrassen en tijdens het sporten in de open lucht krijgt kritiek van partijen omdat het besmettingsrisico buiten veel lager is. Het kabinet komt later vanavond met een reactie op het idee om de coronapas in de buitenlucht te schrappen.

Meerdere fracties in de Kamer wijzen op het gebrek aan onderzoek naar de effectiviteit van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: „Onze vrees is dat het uitbreiden van het coronatoegangsbewijs onzorgvuldig gebeurt.”

In het algemeen lijkt er voldoende steun voor het nieuwe maatregelenpakket. Het ziet ernaar uit dat naast coalitiepartijen VVD, D66 en CDA ook de PvdA en Volt het nieuwe pakket steunen. Mogelijk komt de ChristenUnie daar nog bij, hoewel de partij eerder tegen de coronapas was. Maar Kamerlid Mirjam Bikker zei dat er vanwege het oplopend aantal besmettingen voor haar fractie nu een ‘nieuw weegmoment’ komt.

Klachten
Veel partijen vinden dat het kabinet de basismaatregelen, zoals testen bij klachten, meer moet benadrukken. „Als we ons daaraan zouden houden is de rest misschien niet nodig”, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Sommige partijen vinden dat het kabinet niet genoeg doet nu de besmettingen oplopen.

De SP wil kijken naar al eerder effectief gebleken en generieke maatregelen waaronder het zoveel mogelijk thuiswerken. Coalitiepartijen zijn hier niet enthousiast over. De VVD en het CDA benadrukken dat zij liever de inzet van het coronatoegangsbewijs uitbreiden dan maatregelen treffen die ook gevaccineerden hard treffen, zoals het opnieuw sluiten van sectoren als de horeca.

Vanuit verschillende kanten klinkt ook de roep om het beschikbaar stellen van boostervaccins, met name voor ouderen, te versnellen. Het kabinet wil in december beginnen met het geven van een derde prik aan ouderen vanaf tachtig jaar, maar de Kamer wil dat eerder.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kamer kritisch op plan voor inzet coronapas in buitenlucht