Opinie

Achter concrete, individuele drama’s kan een collectief falen schuilgaan

Waar zijn de ‘gedupeerden’ gebleven? Ze komen nog wel eens voor, maar veel vaker hebben we het nu over ‘slachtoffers’. Uiteraard in het ongekende onrecht van het Toeslagenschandaal. Maar ook bij falende hulpverlening, in #MeToo-zaken, van racisme en transfobie, van call out en cancel-cultuur (betwist) en van de geschiedenis.

Sinds #MeToo is het daarbij de regel geworden om verhalen van slachtoffers allereerst serieus te nemen, in plaats van die af te doen als subjectief of een onbewijsbaar ‘hij zegt/zij zegt’ (de titel van het boek van de New York Times-journalisten die Harvey Weinstein ten val brachten is niet voor niets She said).

Dat is vooruitgang – zoals het winst is dat behalve naar individueel leed ook journalistiek onderzoek wordt gedaan naar structuren, die onrecht ‘produceren’– zoals in het Toeslagenschandaal. Of, in een drieluik in NRC, over de haperende jeugdhulpverlening.

Anderzijds, het heft natuurlijk niet de noodzaak op om te checken, te wegen en wederhoor te vragen. Ook slachtoffers hebben de waarheid niet in pacht, of willen of kúnnen niet het hele verhaal doen. De Volkskrant moest afgelopen week een interview met een Toeslagenslachtoffer corrigeren: een cruciaal feit ontbrak in het verhaal dat de krant was verteld. Ook NRC heeft wel eens lesgeld betaald, na een gedetineerde met een rijk gefantaseerde loopbaan. Empathie is een deugd, verificatie blijft een must.

En: hoeveel details geef je over slachtoffers – en welke?

Een lezer maakte bezwaar tegen de manier waarop de correspondent in Parijs slachtoffers van de terreuraanslagen in die stad in 2015 omschreef in een verslag van hun getuigenissen. Waarom werd van een vrouw vermeld dat ze zwart was en van een ander dat hij een migrant was? Alleen mensen beschrijven die kennelijk afwijken van een dominante, impliciete norm is stigmatiserend.

Het is een bekende klacht over journalistiek taalgebruik – en ja, het is altijd goed om over beschrijvingen en woordkeus na te denken (terzijde: weg met de gewoonte om iemand in steekwoorden tussen twee streepjes even kort ‘neer te zetten’, zoals ‘man, groen haar, stropdas; of ‘vrouw, splitrok, parelketting’).

Alleen, de correspondent hád hierover nagedacht. Want niet alleen geven zijn beschrijvingen de sprekers een gezicht, ze tonen hoe divers de groep getuigen is – wat door sommigen werd onderstreept. Dat een van hen een migrant is, werd vermeld omdat hij nadrukkelijk inging op zijn verhouding tot de Republiek.

Zulke beschrijvingen wegstrepen als irrelevant, zoals de lezer voorstelt, zou het verslag anoniemer en abstracter maken – en veel minder aangrijpend.

Dan een ander slachtofferverhaal, op kleinere schaal maar ook diep schokkend. NRC bracht in februari een indringende reportage over het 14-jarige Amsterdamse meisje Famke, door haar getroebleerde vader doodgeschoten na een slepende gang langs elf hulpinstellingen en vier juridische procedures.

Ik had destijds aarzelingen bij dat lange, pijnlijk gedetailleerde artikel (inclusief appjes en foto’s van het vermoorde meisje): wat wilde de krant er feitelijk mee zeggen? Was dit drama te voorkomen geweest en hoe dan? De auteurs legden uit dat ze het wilden beschrijven zonder expliciete oordelen: show, don’t tell. De hoofdredacteur vond dat het stuk de gezamenlijke „onmacht” liet zien van de betrokken instanties.

Onmacht – laat dat nu precies de titel zijn van het verontrustende rapport dat oud-rapporteur mensenhandel Corinne Dettmeijer over de zaak maakte. Volgens haar hadden de instanties collectief gefaald (en, deprimerend, zijn de gebreken in de jeugdzorg in „vrijwel ieder rapport van de inspecties” al eerder gesignaleerd. Bovendien paste de rechtbank Amsterdam de wet „onjuist” toe door geen hoorzitting te houden over het verzoek van de 14-jarige bij haar vader te mogen blijven (de rechtbank willigde het in).

Kortom, dit was geen op zichzelf staand, ellendig human interest-verhaal maar een drama met structurele aspecten. Het rapport maakt duidelijk, contra mijn bedenkingen, dat de gedetailleerde aandacht in NRC aan de zaak terecht was (al klinkt inmiddels ook enige kritiek op het rapport).

Het laat ook zien hoe lastig het kan zijn om een ‘structuur’ aan te wijzen als dader. Voor NRC was de tik op de vingers voor de rechtbank het grootste nieuws; die belandde in de kop Rechtbank volgde in fatale zaak Famke (14) de wet niet – en besloeg een flink deel van het bericht. Logisch, want het is een opvallend en hard verwijt.

Toch kan dat accent ook ten onrechte een aha-moment opleveren: dáár is het dus fout gegaan! Onduidelijk blijft of een andere aanpak van de rechter iets had uitgemaakt. De krant meldt zelf al dat er veel meer mis ging. De hele hulpverlening haperde, met de fatale afloop als „gevolg”.

Dat laatste formuleert de onderzoeker overigens wat behoedzamer: zij concludeert dat de instellingen „elk apart” de afloop niet konden voorkomen, maar dat „de kansen van de jeugdige” door een aaneenschakeling van beslissingen „nadelig” zijn beïnvloed.

Nog wel iets over die Amsterdamse rechtbank. Die kreeg in het bericht wederhoor, maar de juridische details ontgingen me. Was dit nu een flagrante wetsovertreding (zoals de kop meldde) of (zoals in het bericht stond) vooral een „meningsverschil” over de interpretatie van de wet?

Meer toelichting – in een apart stuk of kader – was dus wenselijk geweest, zeker nu de krant dit aspect er zo prominent uitlichtte.

Hoe dan ook. Journalistiek gaat vaak om incidenten, maar die kunnen een gebrekkig systeem zichtbaar maken. Dat is wat het drama van Famke toonde.

Reacties: ombudsman@nrc.nl

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.