Brieven

Duurzame luchtvaart

Groei luchtvaart helpt klimaatdoelen om zeep

Foto ANP

KLM-topman Elbers pleit in NRC voor vier routes naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050 (Duurzaamheid gaat de luchtvaart nu pijn doen, 21/10). Deze routes zijn in grote mate afhankelijk van vrijwillige compensatie van CO2-uitstoot en leiden tot een onverantwoord hoge inzet van duurzame brandstoffen. Hij ‘vergeet’ echter drie essentiële maatregelen en zet daarmee de lezer op het verkeerde been. Een belangrijke eerste stap is het instellen van een juridisch bindend emissieplafond dat aangeeft hoeveel CO2 de luchtvaart maximaal mag uitstoten om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Net als dat gedaan is voor industrie, voor landbouw, het verkeer en gasvrije wijken. De overheid heeft nu met de luchtvaart vrijblijvend afgesproken om in 2050 nog 50 procent ten opzichte van 2005 uit te stoten en pas in 2070 klimaatneutraal te zijn. Dat is niet uit te leggen aan die bijna 50 procent van de Nederlanders die niet of nauwelijks vliegt en evenmin aan de sectoren die wel harde doelstellingen opgelegd krijgen conform de afspraken van Parijs.

Ten tweede moet vliegen belast worden naar rato van de maatschappelijke schade die het veroorzaakt. Oftewel de huidige Nederlandse tickettax van 7,84 euro per ticket – een van de laagste van Europa – significant verhogen. Het heffen van accijns op kerosine en BTW op vliegtickets hoort daar ook bij.

Last but not least, verlaat het groeiscenario, waar Elbers nog steeds heilig in lijkt te geloven. Noodgedwongen hebben we geleerd dat het merendeel van de internationale zakelijke afspraken prima via videoverbinding kan. Groei van de luchtvaart is niet nodig, sterker nog, door te blijven groeien helpt de luchtvaart eigenstandig de klimaatdoelen om zeep. De opening van een extra vliegveld, Lelystad Airport, past al helemaal niet in klimaatbeleid.

Het nieuwe kabinet heeft de sleutel in handen om ervoor te zorgen dat de luchtvaart werkelijk verduurzaamt. En om wettelijk vast te leggen dat zij net als iedere andere sector een echte, eerlijke bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen.


directeur programma’s Natuur & Milieu
programmaleider luchtvaart Natuur & Milieu