Laatste ontwikkelingen formatie

De Jonge: nieuw kabinet moet investeren in infectiebestrijding

In dit formatieblog houdt NRC het nieuws over het nieuw te vormen kabinet bij.

De Jonge: nieuw kabinet moet investeren in infectiebestrijding

Om nieuwe pandemieën in de toekomst tegen te gaan, zal een nieuw kabinet moeten investeren in infectiebestrijding. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maandagochtend meegegeven aan de informateurs en secondanten van formerende partijen. De afhankelijkheid van andere landen moet volgens hem worden verminderd, bijvoorbeeld op het gebied van vaccin- en medicijnontwikkeling.

Volgens De Jonge is het verder van belang om in het gedecentraliseerde Nederlandse zorgstelsel te zorgen dat tijdens een crisissituatie de „aanstuurbaarheid” versterkt kan worden. Tijdens de coronacrisis moest bijvoorbeeld binnen korte tijd een coördinatieteam worden opgetuigd dat ervoor zorgde dat patiënten verspreid werden over ziekenhuizen, om de zorg te ontlasten.

Ook de huidige coronasituatie en de verwachtingen voor komende winter kwamen aan bod in het gesprek. Volgens De Jonge is het „echt niet zo makkelijk” om maatregelen te nemen die het aantal besmettingen doen terugdringen. Het zijn momenteel met name niet-gevaccineerde mensen die in ziekenhuizen worden opgenomen en die het risico lopen besmet te raken of een ander te besmetten. Volgens De Jonge moeten de te nemen maatregelen „recht doen” aan dat gegeven.

Met medewerking van Romy ten Velde

De Jonge bespreekt coronadilemma’s met formerende partijen

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge (CDA) bespreekt maandagochtend met formerende partijen „de vraagstukken en dilemma’s” rond de coronabestrijding. Dat zei hij bij zijn aankomst bij de informateurs. Volgens De Jonge zal het virus „ons ook de komende winter weer parten spelen”.

In het gesprek met informateurs en secondanten van formerende partijen wil De Jonge vooral kijken naar de lange termijn. Zo is de „pandemische paraatheid” van de toekomstige regering onderwerp van gesprek. Volgens De Jonge is een goede voorbereiding op een pandemie „ook voor toekomstige crises” belangrijk. Hij benadrukt het belang lessen te trekken uit de coronabestrijding, want deze zijn „relevant” voor de formerende partijen.

Vanmiddag overlegt De Jonge met andere bewindslieden over de actuele coronasituatie. Vooruitlopend op dat gesprek uitte hij alvast zijn zorgen over het aantal coronabesmettingen, dat volgens hem „harder oploopt dan verwacht”. De Jonge wilde niet ingaan op de vraag of de herinvoering van bepaalde maatregelen op tafel ligt, maar zei na afloop van het coronaoverleg met een toelichting te komen.

Met medewerking van Romy ten Velde

De Jonge spreekt maandagochtend met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Foto David van Dam

De Jonge spreekt met informateurs over coronabestrijding onder toekomstig kabinet

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) gaat maandagochtend langs bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Het gesprek begint 11.00 uur en zal gaan over de coronabestrijding onder het toekomstige kabinet. Ook secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU) zullen aanwezig zijn.

Later op de dag, om 13.30 uur, schuiven ook de partijleiders aan bij Remkes en Koolmees. De informateurs zeiden begin oktober te vragen om „een open houding” van de onderhandelende partijen en aan te sturen op een „akkoord op hoofdlijnen”. De afgelopen week was het stil rond de formatie, die nu 222 dagen duurt. Daarmee is de kans groot dat het record van de langste kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis gaat worden verbroken. Deze staat nu nog op naam van het in januari gevallen kabinet Rutte-III met 225 dagen.

Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Foto David van Dam

Welkom in een nieuw formatieblog

In dit blog houdt NRC het laatste nieuws bij over de kabinetsformatie.

Lees hier: het vorige formatieblog terug