Brieven

Brieven 18/10/2021

Wolven

Canada heeft ervaring

Het artikel Wennen aan wolven (9/10), over een Wolvenplan om met de terugkeer van wolven in Nederland om te gaan, getuigt van balans. Ik heb 32 jaar in Canada gewoond en daar vaak wolven meegemaakt. Op iedere kampeertocht hoorden we ze wel huilen en vaak heb ik ze ook gezien. Ik zag bijvoorbeeld hoe een roedel een jong edelhert opjoeg over een bevroren rivier, tot het dier door het ijs zakte. De wolven wachtten rustig af tot het hert uitgeput uit het wak klauterde, waarna de roedel toesloeg. Ook heb ik gezien hoe een paartje wolven door een weiland draafde en het vee niet eens opkeek. Wolven doden alleen als ze honger hebben, en het vee weet dat blijkbaar. Ik weet ook van een boer die werd veroordeeld omdat hij zelf zijn eigen schapen doodde met behulp van een complete wolvenschedel. Ik vind het bevreemdend dat Nederlandse boeren niet weten hoe een Canadees zijn vee beschermt tegen wolven. Hekken zijn daar niet. Veel van die boerenbedrijven zijn zo groot als een Nederlandse provincie. Een probaat middel dat boeren daar inzetten, is een ezel. Wolven zijn doodsbang voor ezels. Als de ezel een wolf ziet, gaat hij balken en alarmeert zo de hele kudde. Het vee gaat dan in een cirkel staan en de ezel gaat in de aanval. De ezel graast graag naast het vee, dat een goede neus heeft voor waar het gras het sappigst is. Een leuke symbiose.

Amersfoort

Wapenhandel

Verander het beleid

Europarlementariër Hannah Neumann wijst in ‘Controleer de wapenexport’ (14/10) terecht op de tekortschietende controle op Europese wapenexporten. Ondanks regelgeving die dat moet voorkomen, worden stelselmatig wapens geleverd aan landen in oorlog, landen met interne conflicten en mensenrechtenschenders. Het door de Groenen bepleite EU-toezicht op de toepassing van exportregels zou een stap vooruit zijn, maar meer nog moet beleid dat wapenexporten promoot en faciliteert aan de kaak gesteld worden. Europese landen gebruiken wapenexporten als instrument van buitenlandse politiek – om bondgenoten tevreden te houden, toegang tot olie te verkrijgen of vluchtelingen op weg naar Europa tegen te houden – of om eigen economische belangen en werkgelegenheid te dienen. Ook het streven naar ‘strategische autonomie’ voor de Europese Unie, waarvoor het nieuwe Europees Defensie Fonds met 8 miljard euro ontwikkeling van nieuwe wapens door de Europese wapenindustrie financiert, is rechtstreeks gekoppeld aan het bevorderen van wapenexporten naar landen buiten Europa. Het voorkomen van controversiële wapenexporten vraagt ook op deze terreinen een omslag naar beleid dat zich richt op het bevorderen van vrede, mensenrechten, dialoog en eerlijke welvaartsverdeling.

Amsterdam

Nonsploitatie

Inclusiviteit

Pijnlijk gekwetst voelde ik mij na de onverwachte confrontatie met een foto van ‘nonsploitatie’ voor een crucifix (13/10). Vanzelfsprekend heeft u het recht als krant die ‘Libertas’ in het vaandel voert te schrijven en te tonen wat u belangrijk vindt. Zolang dat gebeurt in geschreven tekst heb ik zelf de vrijheid om te lezen wat ik wil. Maar bij een dergelijke blootstelling aan een foto heb ik die vrijheid niet. U houdt in het streven naar inclusiviteit steeds duidelijker rekening met de gevoelens van minderheden. Ook zij moeten veilig de krant kunnen lezen. Waarom niet met mij en andere gelovige christenen?

Rotterdam

Correcties/aanvullingen

IKL

In Steeds ploppen dezelfde namen op (13/10, p 9) stond een verkeerde naam van een provincieambtenaar die IKL in zijn portefeuille had. De juiste naam is Erwin Dehing.