Pfizer vraagt goedkeuring vaccins voor jonge kinderen aan EMA

Farmaceutisch bedrijf Pfizer en partner BioNTech willen goedkeuring voor het toedienen van hun vaccin aan kinderen tussen de vijf en elf jaar. Daarvoor hebben ze resultaten van onderzoeken met die leeftijdsgroep gedeeld met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), schrijft BioNTech vrijdag op haar website.

Kinderen in de onderzochte leeftijdsgroep zouden goed op het vaccin reageren. Een lagere dosis van het vaccin zou op hun een vergelijkbaar effect hebben als de reguliere dosis op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Bij goedkeuring van het vaccin voor jonge kinderen zouden zij ook twee prikken krijgen, maar met een lagere dosis werkzame stof. Het Pfizer-vaccin is al goedgekeurd voor kinderen ouder dan twaalf jaar.

Dezelfde onderzoeksresultaten zijn gedeeld met het Amerikaanse medicijnagentschap, de Food and Drug Administration. Pfizer en BioNTech schrijven de data te zullen delen met „andere regulerende autoriteiten” in de komende weken.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Mogelijk zo’n 43.000 vals-negatieve testuitslagen door Engels lab