Rechter: agente terecht ontslagen na informeren pers over ongewenst seksueel gedrag

Rechtszaak Een hoofdagente die ongepaste berichten ontving van haar leidinggevende, had dat niet mogen delen met de media. De rechtbank concludeert dat ze terecht met strafontslag is gestuurd.

Foto Yentl Slik
Foto Yentl Slik

Een 41-jarige hoofdagente is volgens de Haagse rechtbank door de politie terecht met strafontslag gestuurd omdat ze aan NRC informatie heeft gegeven over ongewenst seksueel gedrag van haar teamchef in de Haarlemmermeer. Ze heeft NRC twee jaar geleden onder meer WhatsApp-berichten verstrekt waarin haar leidinggevende anale seks voorstelt.

In het Haagse vonnis, dat woensdag is gepubliceerd, staat dat door het delen van „vertrouwelijke politie-informatie” het „imago van de organisatie en het vertrouwen in eiseres (hoofdagente) fors is geschaad”. De agente heeft zich volgens de rechtbank bezondigd aan „ernstig plichtsverzuim”. Strafontslag is op zijn plaats omdat het contact met de media kan worden aangemerkt als „schending van de ambtseed/ belofte en de geheimhoudingsplicht”.

Deze zomer oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat haar 51-jarige teamchef daarentegen ten onrechte met strafontslag is gestuurd door de politie. Hij werd de laan uit gestuurd voor de manier waarop hij omging met de vrouwelijke ondergeschikte. De teamchef ging tegen het strafontslag in beroep.

Seksueel getinte berichten

De rechters vinden dat weliswaar „in voldoende mate” is gebleken dat de politiechef „twee keer seksueel getinte WhatsApp-berichten aan de hoofdagente heeft verstuurd”. Hij heeft zich hierdoor „ongeoorloofd en ongepast gedragen en daarmee de grenzen van het toelaatbare overschreden”.

Maar de rechters vinden strafontslag in het geval van de teamchef een te zware sanctie: „te onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim. De rechtbank betrekt in dat oordeel onder meer zijn uitstekende staat van dienst van dertig jaar als politieagent”. Rechters vinden bovendien dat het onderzoek naar de teamchef „niet zorgvuldig” is uitgevoerd. Er hadden meer door de teamchef gewenste getuigen moeten worden gehoord.

De politie van Noord-Holland laat deze donderdag weten „in gesprek te zijn” met de teamchef over de consequenties van het vonnis in zijn zaak. „Er is nog geen regeling getroffen”, aldus eenheidschef Wim van Vemde. De vrouwelijke hoofdagente kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Ze denkt erover na of ze dat gaat doen.

Doodsteek

Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, spreekt desgevraagd van „een wrange uitkomst” van de ontslagzaken. De advocaat van de hoofdagente, Tim Vis, noemt het Haagse vonnis „de doodsteek voor klokkenluiders binnen de politie”. De rechtbank straft volgens hem een politieagente die „met haar rug tegen de muur stond en uit pure wanhoop contact met een journalist heeft gehad”. Het is volgens Vis „erg onrechtvaardig dat de vrouw te horen heeft gekregen dat ze terecht is ontslagen en haar belager die ongewenst seksueel gedrag vertoonde, mag blijven”.

De Haagse rechtbank verwijt de hoofdagente dat ze te snel contact heeft gezocht met de media om aan haar problemen een einde te maken. Ze heeft volgens de rechters „niet aannemelijk gemaakt” dat er „sprake was van zodanige noodsituatie” dat ze „geen andere keus had” dan informatie te delen met een journalist. Ze had zich tot nog meer vertrouwenspersonen binnen de politie kunnen wenden dan ze al had gedaan, of een advocaat kunnen inschakelen, aldus de rechters.

‘Geen veilige werkomgeving’

Advocaat Vis acht dit een hardvochtig standpunt. „Als de politie had gezorgd voor een veilige werkomgeving was dit allemaal niet gebeurd.” De hoofdagente moest in het voorjaar van 2019 vertrekken bij politiebureau Hoefkade in Den Haag. Daar werd ze weggepest, omdat ze als klokkenluider melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Ze had verteld dat collega’s zich in hun appgroep ‘Marokkanenverdelgers’ schuldig maakten aan racisme. Vier agenten zijn na haar melding overgeplaatst.

De hoofdagente moest van Den Haag verkassen naar Noord-Holland omdat haar identiteit als klokkenluider uitlekte. „Het is dus alleszins begrijpelijk dat de hoofdagente geen vertrouwen meer had in de eigen organisatie. Zij heeft het imago van de Nationale Politie niet beschadigd, maar dit is gebeurd door de leidinggevende die ongewenst seksueel gedrag heeft vertoond ten opzichte van een ondergeschikte”, aldus Vis.

Lees ook: politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik

Het appverkeer van de hoofdagente met NRC is bij de politie bekend geworden door het onderzoek naar het handelen van haar teamleider. De appjes die hij aan haar stuurde werden uitgelezen op de mobiele telefoon van de hoofdagente. Tijdens dat onderzoek bleek dat de vrouw ook contacten met de media had.

De teamchef wil tegenover NRC niet publiekelijk reageren. Het is onduidelijk of hij terug wil keren bij de politie of een financiële regeling wil treffen. De hoofdagente zegt in een reactie zich „buitengewoon onrechtvaardig” behandeld te voelen door de politie en de rechtbank.

Bij het Openbaar Ministerie in Utrecht loopt een onderzoek naar aanleiding van een aangifte van verkrachting die de hoofdagente heeft gedaan tegen de teamchef. Het gaat om een voorval dat zich op 29 augustus 2019 zou hebben afgespeeld. Een woordvoerder van het OM laat deze donderdag weten dat er in dit onderzoek bij de rechter-commissaris „nog een reeks aanvullende getuigen moeten worden gehoord”. Het strafrechtelijk onderzoek gaat volgens hem „nog lang duren”.