Landbouw

Lobbyclub AgriNL valt uiteen na een plan voor het terugdringen van stikstofuitstoot

Dinsdag publiceerde lobbyclub AgriNL een stikstofplan. Een deel van de leden was het daar mee eens en trok zich terug.

De samenvatting van een actieplan dat lobbyclub AgriNL – met onder meer Rabobank, FrieslandCampina en diverse veevoerproducenten, en landbouworganisatie LTO Nederland – deze week heeft gepubliceerd om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, heeft voor een conflict binnen de organisatie gezorgd. Twee veevoerbedrijven hebben zich daarop teruggetrokken uit AgriNL. LTO Nederland schrijft op haar website dat ze „nadrukkelijk tegen” de publicatie van dit plan was en denkt na over haar eigen rol binnen de lobbyclub.

AgriNL publiceerde afgelopen dinsdag namens de leden een manifest waarin het onder meer oproept 1 procent van de agrarische bedrijven uit te kopen die bekendstaan als ‘piekbelasters’, bedrijven die veel stikstof uitstoten. Ook stelt AgriNL dat er de komende tien jaar ruimte moet komen voor de bouw van een miljoen woningen. Die ruimte komt er volgens AgriNL automatisch omdat jaarlijks circa 3 procent van de agrarische bedrijven stopt wegens ontbreken van een opvolger. Ruilen van boerenland voor woningen ligt echter zeer gevoelig. De samenvatting van het plan is inmiddels van de website van AgriNL verwijderd. De organisatie was niet bereikbaar voor commentaar.

LTO schrijft het plan „herhaaldelijk van zeer kritisch” commentaar te hebben voorzien. „Met die terechte kritiek is in onze optiek onvoldoende gebeurd”. Ook Rabobank, FrieslandCampina en vleesverwerker VION zijn niet akkoord met het plan.

Eén van de heftigste reacties op het plan kwam van boerenclub Farmers Defence Force (FDF). FDF-voorman Mark van den Oever stelt in een vlog dat de „maat vol” is. Hij vindt dat de bedrijven zich niet als vertegenwoordigers van de sector mogen presenteren en stelt AgriNL een ultimatum: het actieplan moet binnen een week worden ingetrokken. Als dat niet gebeurt, dreigt hij, komen er acties.