Brieven

Klimaat

Verbied dan reclame voor álle vervuilende producten

Foto ANP

Pieter Pauw schrijft instemmend over het idee om reclame van de fossiele energie-industrie te verbieden (5/10). Die opvatting verdient een kanttekening. CO2-emissies komen inderdaad uit olie, gas en steenkool, maar ook uit de landbouw, het verkeer, houtstook en vele andere bronnen. Sinds 250 jaar geleden de stoommachine werd uitgevonden is de welvaart dankzij die brandstoffen (en turf) explosief gestegen. Esso, BP, Shell en Total worden nu uitgekozen als de hoofdschuldigen; noem hen de dieven, dan zijn de verbruikers dus de helers. Welvaartsgroei gaat parallel aan energieverbruik, aan de winning van grondstoffen en aan industriële productie, en in alle stadia van deze ketens worden olie, gas en steenkool ingezet.

Het zal nog decennia duren alvorens de renewables de prestatie en functie van de fossielen hebben overgenomen. Slechts in enkele landen worden nieuwe duurzame technieken op enige schaal ontwikkeld, het overgrote deel van de wereld heeft er geen boodschap aan. Elektrificatie is geen panacee. Een Tesla heeft een fossiele footprint van 75.000 tot 125.000 kilometer alvorens hij carbon-neutraal gaat rijden. Voor massale elektrificatie zijn de meest essentiële grondstoffen tussen 2025 en 2050 uitgeput.

Het probleem is niet de brandstof, maar wat eruit komt, de emissies. Reclame is een aanjager van de consumptie, waarmee de mens de wereld bewoonbaar heeft gemaakt, maar ook overstelpt met rotzooi. In de etalage van die consumptie staan alle oorzaken van global warming: brandstoffen, auto’s, bouw, vlees, reizen, verpakkingen. Wees consequent en verbied dus alle reclame voor deze schuldige goederen. De vrijheid van meningsuiting moet dus ter wille van hogere doelen aan banden worden gelegd? Zondebokken zijn van alle tijden, maar nooit eerder waren wij mensen collectief de zondebok.

Club van Rome