Advies aan overheid: ‘Sneller investeren in groene stroom en opnieuw kijken naar kernenergie en biomassa’

Adviesrapport De industrie heeft voor verduurzaming op lange termijn meer stroom nodig dan het huidige verbruik van het hele land.

Voor de kust ter hoogte van Noordwijk ligt het offshore-windpark Luchterduinen van Eneco en Mitsubishi.
Voor de kust ter hoogte van Noordwijk ligt het offshore-windpark Luchterduinen van Eneco en Mitsubishi. Foto Branko de Lang

Om de industrie te verduurzamen is extra stroomproductie nodig. Die extra behoefte aan elektriciteit zou kunnen oplopen tot 130 terawattuur per jaar.

Om te kunnen verduurzamen heeft de Nederlandse industrie op de lange termijn een hoeveelheid elektriciteit nodig die bijna zeker hoger ligt dan het huidige stroomgebruik van het hele land. Dat staat in een rapport Routekaart Elektrificatie, dat werd opgesteld door TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie Industrie), ingenieursbureau DNV en TNO en donderdag is overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Klimaatwet

Volgens de Klimaatwet moet de Nederlandse industrie tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit doel te behalen moet van fossiele brandstoffen zoals aardgas overgestapt worden op schone energie, zoals hernieuwbare stroom en duurzaam geproduceerde waterstof. „Als we de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie drastisch willen verlagen door te elektrificeren, dan is er enorm veel extra opwekcapaciteit nodig”, aldus het rapport.

De overheid moet een belangrijke rol spelen als ‘initiator en regisseur’

De extra stroombehoefte kan oplopen tot 130 terawattuur per jaar. Dat is drie tot vier keer meer dan wat de industrie nu jaarlijks verbruikt. Volgens het CBS verbruikte Nederland vorig jaar 111 terawattuur. Volgens het rapport zouden hiervoor op de Noordzee extra windmolens gebouwd moeten worden en zal opnieuw gekeken moeten worden naar het gebruik van kernenergie en de inzet van biomassacentrales.

In 2030 zouden elektrische bronnen al zeker 30 terawattuur moeten kunnen leveren. Om deze doelstelling te bereiken stellen de onderzoekers voor dat hiervoor subsidies voor verduurzaming ingezet worden. Ook aan de netwerken voor stroom en waterstof moet snel worden gewerkt: „Uiterlijk in 2022 zijn beslissingen nodig over aanvullende grootschalige verzwaring van de elektriciteitsnetten en verdere versterking van de landelijke waterstofinfrastructuur.”

De onderzoekers benadrukken verder dat „intensieve samenwerking” van alle betrokkenen nodig is om tot besluiten te komen. Voor de overheid zien ze hier „een belangrijke rol als initiator en regisseur”.

Nederland is „goed gepositioneerd” om de overstap van de industrie naar elektriciteit te begeleiden, door de gunstige ligging aan zee en het aardgasnetwerk, dat voor waterstof kan worden ingezet. „Nederland heeft daarmee een unieke kans om voorop te lopen, waarbij het gebruikmaakt van zijn hoogopgeleide, hoogwaardige kennisbasis en grote innovatiekracht op het terrein van energie en industrie.”