Opinie

Bouw ook meer koopwoningen!

Het probleem van de Rotterdamse woningmarkt is niet het gebrek aan sociale huurwoningen, zoals de organisatoren van de komende woningdemonstratie suggereren, stelt VVD-raadslid . De pijn zit in het tekort aan koop- en huurwoningen voor starters en middengroepen.

De Tweebosbuurt, sloop van woningen in de De la Reystraat. Daar in de buurt vindt zondag het woonprotest plaats.
De Tweebosbuurt, sloop van woningen in de De la Reystraat. Daar in de buurt vindt zondag het woonprotest plaats. Foto Frank Hanswijk

De actiegroep ‘Woonopstand’, die deze zondag een demonstratie organiseert tegen het Rotterdamse woonbeleid, heeft negen ‘eisen’ geformuleerd waarmee de problemen op de woningmarkt opgelost moeten worden. Maar al die punten zijn niet meer van deze tijd.

De eisen zijn volledig gericht op (sociale) huurwoningen. Er staat maar liefst 78 keer ‘huur’ in haar toelichting, tegen vijf keer ‘koop’. Je zou je als huizenbezitter bijna schuldig voelen. Zo wordt het opheffen van het kraakverbod bepleit en wordt het stimuleren van eigen woningbezit neergezet als een groot probleem.

Dit zien we ook terug in de kritiek op institutionele beleggers. Deze beleggers zijn onder meer onze pensioenfondsen en die hebben we juist keihard nodig in Rotterdam. Zij zorgen ervoor dat huizen worden gebouwd en onderhouden. Natuurlijk zien wij ook dat malafide verhuurders de leefbaarheid van sommige wijken aantasten. Hiertegen nemen we gerichte maatregelen. Maar dat is geen reden het kind met het badwater weg te gooien en alle verhuurders bij het grofvuil te zetten.

Lees ook dit artikel: Rotterdam gaat beleggers op de woningmarkt weren, om starters méér kans te geven

De oplossing die de actiegroep aandraagt is de bouw van zoveel mogelijk sociale huurwoningen. Laten we ze gerust stellen: sociale huurwoningen (53 procent van het totale woningaanbod) hebben we in Rotterdam genoeg. Het is niet meer die stad van 50 jaar geleden met voornamelijk arbeiders en hun behoefte aan goedkope huurwoningen. Rotterdam en de Rotterdammers hebben zich ontwikkeld. We zijn een moderne en diverse stad die behoefte heeft aan een gevarieerde woningvoorraad, met koop- en huurwoningen in alle prijscategorieën.

Het probleem in Rotterdam is niet dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Sterker nog, we hebben er in Rotterdam meer dan het aantal huishoudens dat er voor in aanmerking komt. Het probleem zit hem in te weinig koopwoningen en huurwoningen voor starters en de middengroepen.

Mateloos populair

De oorzaken voor dat tekort zijn divers. Tijdens de kredietcrisis, tien jaar geleden, is veel te weinig gebouwd. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens en Rotterdam is mateloos populair bij mensen van buiten de stad die hier naartoe (willen) verhuizen. Daardoor stijgen juist in het middensegment de prijzen zo hard, waardoor mensen met een middeninkomen steeds moeilijker een woning kunnen kopen.

De doorstroming stokt, wat we ook terugzien in de lage verhuiscijfers uit de sociale huur. Daar lopen de wachtlijsten op. De volledige woningmarkt zit inmiddels op slot. Het gebrek aan doorstroming maakt dat starters er niet tussenkomen en gedwongen thuis blijven wonen of zelfs moeten verhuizen uit Rotterdam.

De oplossing is: bouwen, bouwen, bouwen. We hebben met onze VVD-wethouder vol ingezet op nieuwbouw. Deze periode komen er bijna 15.000 woningen bij in Rotterdam, meer dan ooit. Tot 2030 komen daar nog eens 30.000 huizen bij dankzij de bouwplannen die we deze periode hebben gemaakt. De VVD heeft samen met het CDA als enige fracties voor élk bouwplan gestemd waarover een besluit nodig was.

De Tarwewijk, op Rotterdam-Zuid. Foto Frank Hanswijk

We moeten bouwen naar behoefte, zodat er een woningvoorraad groeit die past bij het Rotterdam van de toekomst. Een woningvoorraad waarin voldoende woningen zijn voor starters en middengroepen, voor agenten, leraren en verpleegkundigen. Dit zorgt ervoor dat de doorstroming weer op gang komt, essentieel voor een gezonde en eerlijke woningmarkt.

Naast bouwen nemen we gerichte maatregelen om de uitwassen in de woningmarkt aan te pakken. We bieden starters meer kansen door een opkoopbescherming, zodat koopwoningen niet door beleggers voor hun neus worden weggekaapt. Tegelijk is het mogelijk bij de gemeente een starterslening aan te vragen, zodat ze de stap naar een koopwoning kunnen zetten. Door een zelfbewoningsplicht verzekeren we dat de woningen ook in de toekomst weer voor een starter beschikbaar komen. Op initiatief van de VVD komt er nog dit jaar een actieplan voor meer koopwoningen in het middensegment, zodat meer woningzoekenden hun droomhuis kunnen bemachtigen.

Goed verhuurderschap

Huurders bieden we zekerheden door werk te maken van goed verhuurderschap. Deze aanpak willen we in de hele stad inzetten. Aanvullend zien we graag dat huurders in de vrije sector, net als in de sociale huur, bezwaar kunnen maken tegen onwettig hoge aanvangshuren. Dat kan nu maar zes maanden na het tekenen van het huurcontract, huurders betalen zo een te hoge huur. Zo kunnen ze niet sparen voor een koopwoning.

Met gerichte maatregelen en bouwen naar behoefte pakken we de wooncrisis aan. Koopwoningen zijn daarbij niet de oorzaak van het probleem, koopwoningen zijn de oplossing. En die komen er niet door te protesteren, maar door te bouwen. En dat is wat we doen.

Hannagnes Faber is raadslid van de Rotterdamse VVD, woordvoerder bouwen & wonen