Energiecrisis

Verenigd Koninkrijk wil in 2035 alleen nog maar CO2-vrije productie van elektriciteit

Foto Ben Birchall / HH

Het Verenigd Koninkrijk wil in 2035 alleen nog elektriciteit produceren uit hernieuwbare en nucleaire bronnen, die niet tot uitstoot van CO2 leiden. Dat staat in plannen van de regering van premier Boris Johnson. Het land worstelt met een energiecrisis waardoor de gas- en elektriciteitsprijzen tot recordhoogten zijn gestegen. Minister Kwasi Kwarteng van Economische Zaken kwam met plannen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te verminderen. Hij betoogde op een conferentie van de Conservatieve Partij dat kernenergie deel moet uitmaken van de energiemix. De regering wil vóór 2025 ten minste één grootschalig nucleair project financieren. Daartoe zoekt het overeenstemming met het Franse energiebedrijf EDF. (ANP)